Antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiada – Klasikų asociacija

Antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiada

Šiais metais trečią kartą rengiama Antikos kultūros ir antrąkart lotynų kalbos olimpiada 9-12 kl. mokiniams, organizuojama Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros ir Klasikų asociacijos. Olimpiadą remia Švietimo ir mokslo ministerija. Preliminari renginio data numatoma 2012 m. kovo 9-10 d.

Antikos kultūros grupė vykdoma dviem etapais: pirmasis – dalyvių atranka mokyklose pagal užduočių pavyzdžius (jų teirautis el. paštu klasikai.lt@gmail.com), remiantis jais mokytojai sudaro analogiškas užduotis, atitinkančias mokinių lygį; antrasis – respublikinis etapas, dalyvauja po 2 mokinius iš kiekvienos mokyklos, atrinktus po pirmojo turo (pageidautina po vieną iš 9-10 ir 11-12 klasių).

Olimpiados klausimais bus tikrinamos I. Antikinės literatūros, II. mitologijos, III. istorijos, IV. Antikos meno (keramika, skulptūra, architektūra) žinios.

Kadangi apie Antiką paprastai dėstoma mokyklose (istorijos, lietuvių kalbos, dailės ir kt. pamokose), būtent šios kompleksinės žinios ir turėtų sudaryti pasiruošimo pagrindą. Papildomos literatūros sąrašas pateikiamas žemiau:
1. N. Kunas „Graikų mitai“
2. D. Dilytė „Heladės šviesa“
3. D. Dilytė „Antikinė literatūra“
4. D. Dilytė „Amžinoji Roma“
5. Graikų ir romėnų literatūros chrestomatijos
6. D. Dilytė „Senovės Graikijos kultūra“
7. J. Boardmann „Graikų menas“
8. M. Wheeler „Romos menas ir architektūra“
ir visi kiti pasiekiami šaltiniai.

Lotynų kalbos grupės dalyvių skaičius iš vienos mokyklos neribojamas, mokykla pati nusprendžia, kuriuos mokinius siųsti. Taip pat anketoje patikslina, kiek savaitinių lotynų kalbos pamokų turėta, kokia naudota mokomoji medžiaga, kokias temas mokiniai išėję.

Apie apsisprendimą dalyvauti olimpiadoje (tiek antikos kultūros, tiek lotynų kalbos, vienoje ar abejose grupėse) ir po atrankinio turo mokyklose į Olimpiadą siunčiamų mokinių bei juos lydinčio mokytojo pavardes mokykla užregistruoja nurodytose registracijos anketose.