Antikos kultūros olimpiada – Klasikų asociacija

Antikos kultūros olimpiada

Šiais metais antrą kartą rengiama Antikos kultūros olimpiada 9-12 kl. mokiniams, kurią organizuoja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedra ir Klasikų asociacija. Olimpiadą remia Švietimo ir mokslo ministerija. Preliminari Olimpiados data numatoma 2011 m. kovo 18-19 d.

Olimpiada vykdoma dviem etapais: pirmasis – dalyvių atranka mokyklose pagal užduočių pavyzdžius (jų teirautis el. paštu klasikams@gmail.com), remiantis jais mokytojai sudaro analogiškas užduotis, atitinkančias mokinių lygį; antrasis – respublikinis etapas, dalyvauja po 2-3 mokinius iš kiekvienos mokyklos, atrinktus po pirmojo turo.

Olimpiados klausimais bus tikrinamos I. Antikinės literatūros, II. mitologijos, III. istorijos, IV. Antikos meno (keramika, skulptūra, architektūra) žinios.

Kadangi apie Antiką paprastai dėstoma mokyklose (istorijos, lietuvių kalbos, dailės ir kt. pamokose), būtent šios kompleksinės žinios ir turėtų sudaryti pasiruošimo pagrindą. Be to, žemiau pateikiamas papildomos ir tikrai naudingos besirengiant Olimpiadai literatūros sąrašas:
1. N. Kunas „Graikų mitai“
2. D. Dilytė „Heladės šviesa“
3. D. Dilytė „Antikinė literatūra“
4. D. Dilytė „Amžinoji Roma“
5. Graikų ir romėnų literatūros chrestomatijos
6. D. Dilytė „Senovės Graikijos kultūra“
7. J. Boardmann „Graikų menas“
8. M. Wheeler „Romos menas ir architektūra“
ir visi kiti pasiekiami šaltiniai.

Apie apsisprendimą dalyvauti olimpiadoje mokykla praneša Klasikų asociacijai ir VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedrai el. pašo adresu klasikams@gmail.com iki gruodžio 20 d., o iki kovo 1 d., po atrankinio turo mokyklose paskelbia į Olimpiadą siunčiamų mokinių bei juos lydinčio mokytojo pavardes.

Maloniai kviečiame dalyvauti Olimpiadoje.