Klasikų klubas: Eglės Patiejūnienės paskaita „Heraldika LKD leidiniuose: daugiau nei iliustracijos“ – Klasikų asociacija

Klasikų klubas: Eglės Patiejūnienės paskaita „Heraldika LKD leidiniuose: daugiau nei iliustracijos“

Kviečiame į Klasikų klubą! Šį kartą svečiuose humanitarinių mokslų daktarė, senosios Lietuvos literatūros tyrėja docentė Eglė Patiejūnienė. Diskusijas moderuos VU Filologijos fakulteto klasikinės filologijos studentė Gintarė Vaičiulytė.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotoja, LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros bei VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros docentė Eglė Patiejūnienė – žinomas vardas humanitariinų mokslų pasaulyje. 1993 m. mokslinikė apgynė daktaro disertaciją „Mažosios literatūros formos XVI-XVII a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės spaudiniuose“, domisi XVI–XVIII a. LDK literatūra lotynų ir lenkų kalbomis, LDK ir Mažosios Lietuvos lietuviškąja raštija, artificiozinės literatūros žanrais, literatūrine emblemika ir heraldine poezija.
„Pirmasis LDK leidinys su „taisyklingo“ pavidalo literatūrinėmis emblemomis išėjo 1600 m., pirmąja Lietuvos emblemų knyga laikytinas Vilniaus akademijos studento Jeronimo Bildziukevičiaus vardu 1610 m. išleistas rinkinys šv. Kazimiero garbei. Jų emblemos atitinka Vakarų Europoje susiformavusį modelį. Iki šiol Vilniaus universiteto bibliotekoje saugoma daug XVI–XVIII a. emblemų rinkinių iš visos Europos – tokia turitinga jų istorija“, – pasakojo Eglė Patiejūnienė.

Susitiksime lapkričio 12 d. 19 val. vyninėje „La Bohème“ (Baltoji salė), Šv. Ignoto g. 4/3, Vilnius.

Nuotraukų galerija.