Kvietimas į Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadą – Klasikų asociacija