Lotynų kalbos kursai – Klasikų asociacija

Lotynų kalbos kursai

Klasikų asociacija ir VU Klasikinės filologijos katedra kviečia mokytis lotynų kalbos.

Lotynų kalba ir joje „užrakinta“ Antikos kultūrinė patirtis – Vakarų civilizacijos vertybių pats pirmasis ir esminis suvokimo bei perėmimo įrankis. Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas lotyniškuose Kvedlinburgo analuose. Lotynų kalba buvo kuriama LDK literatūra, ji buvo Europos mokslo, kultūros, diplomatijos kalba, senajame Vilniaus universitete buvo dėstoma ir rašoma lotyniškai. Iki šiol lotynų kalbos žodžiai yra tarptautinės leksikos ir mokslo kalbos vienas iš pagrindų. Todėl lotynų kalbos žinios būtinos visiems, kas vertina išsilavinimą ir nuolat siekia tobulėti.

Kursai vyks š.m. kovo-birželio mėnesį (kartą per savaitę, vakarais) Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, juos ves VU dėstytojai. Tie, kas norės toliau gilinti savo žinias, galės pratęsti studijas rudenį. Baigusieji metų trukmės kursą gebės dėstyti lotynų kalbos pagrindus mokykloje.

12 paskaitų metu (24 akademinės valandos) ne tik susipažinsite su lotynų kalbos gramatikos pagrindais, jos įtaka Europos kalbų ir kultūrų formavimuisi, tarptautinių žodžių daryba, bet gausite kultūros – istorijos, mitologijos, meno, literatūros – žinių, išmoksite lotyniškų posakių ir sentencijų, susipažinsite su Vilniaus bažnyčių lotyniškais įrašais, svarbiausiais lotyniškais sakraliniais tekstais, Romos poetų kūrinių fragmentais, Lietuvos istorijos ir literatūros paminklais.

Kursų kaina: 400 Lt.
Galima mokėti dalimis: pirma dalis, 12 akademinių valandų, 200 Lt; antra dalis, 12 akademinių valandų, 200 Lt.
Registruotis el. paštu anna.maciuniene@flf.vu.lt iki kovo mėn. 1 dienos