Mokytojų seminaro programa – Klasikų asociacija

Mokytojų seminaro programa

Mokytojų seminaro programa

Kovo 18 d., 14–17 val., Filologijos fakultetas (Universiteto g. 5), Krėvės (118) auditorija

14.00–14.30 – Antikos kultūros atspindžiai kasdienybėje (dr. Mantas Adomėnas)
14.30–15.15 – Antikos kultūros programa bendrojo lavinimo mokykloms Lietuvių kalbos ir literatūros programos kontekste (Vidas Garliauskas. Nida Poderienė)
15.15–16.00 – Antikos projektai mokykloje: Katulo poezijos novatoriškumas šiandien (Onutė Baumilienė, Salomėjos Nėries gimnazijos mokiniai, filmuko „Begalinis“ demonstravimas)
16.00–16.40 – Klasika humanitariniame ugdyme (doc. dr. Paulius Subačius)
16.40–17.00 – Diskusija