Naujienos – Klasikų asociacija

Naujienos

Balandžio 14-13 d. gausus klasikų būrys lankėsi Graikijoje. Aplankėme Atėnus, Mikoną, Epidaurą, Mikono salą, Kretą ir jos Faisto bei Knoso rūmus, Delfus ir daugelį kitų nuostabių Graikijos vietų. Nuotraukos netrukus.
Balandžio 26-30 d. klasikų atstovai dr. Mindaugas Strockis ir Raminta Važgėlaitė dalyvavo tartautinėje Euroclassicos konferencijoje Academia Ragusina Secunda Dubrovnike, Kroatijoje. Akademija skirta klasikos paveldui ir Renesansui. Dr. Mindaugas Strockis skaitė pranešimą tema „The Dating of the So-Called Henninian Accentuation Revised“ Academia Ragusina

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga 2011 m. Dominyko Urbo premija apdovanojo Paulių Garbačiauską, Arato „Reiškinių vertėją“ už sėkmingą vertimo debiutą – pagirtiną Paulio Ricœuro straipsnių rinkinio „Apie vertimą“ (Aidai, 2010) vertimą. Paulio Ricœuro veikalas „Apie vertimą“, praturtinęs vertimo teorijos lietuvių kalba archyvą, rimtas iššūkis net ir prityrusiam vertėjui. Ši reikšminga publikacija atskleidžia jauno vertėjo gabumus ir leidžia ateityje tikėtis kitų sėkmingų ir humanitarinei visuomenei aktualių vertimų. 2010 m. taip pat pasirodė jo versta Arato poema „Reiškiniai“ (Aidai). Sveikiame Paulių!

Sveikiname dr. Jovitą Dikmonienę, kovo 25 d. sėkmingai apgynusią daktaro disertaciją tema „Jausmų poetika Senekos tragedijose“.
Jovitos Dikmonienės daktaro disertacijos gynimas (2011.03.25)

Spaudoje:
Ką tik ant knygų lentynų pasirodė dr. Živilės Nedziskaitės monografija „Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs… Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija XVII-XVIII amžiaus LDK jėzuitų edukacijos sistemoje“. Kokiais pavidalais reiškėsi Sarbievijaus kūrybos recepcija? Kas ir kodėl buvo jo poezijos ir teorinių veikalų vertintojai bei tęsėjai? Kaip Sarbievijaus kūryba veikė naujas XVII-XVIII a. literatūrines bei estetines nuostatas ir lotyniškosios literatūros raidą LDK ir su ja susijusiuose regionuose? Į šiuos klausimus ir ieškoma atsakymų monografijoje Sveikiname autorę!
„Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs…“ – Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija

„Pernelyg ilgai užsitęsė ir postmodernistiniai žaidimai su ugdymo turiniu, “koncentrai”, suardę nuoseklų klasikinį žinių ir gebėjimų perteikimo modelį, atmetę vieningo racionalaus pasaulėvaizdžio kūrimo siekį, sistemingai išstūmę mokytoją į ugdymo proceso paraštę ir dekonstravę jo kaip autoritetingo moksleivio vadovo pažinimo ir brandos procese vaidmenį.“, sako dr. Mantas Adomėnas
Mantas Adomėnas. Lietuvos mokykla: keistis negalima taikstytis

Pasirodė Sigito Narbuto Arato „Reiškinių“ recenzija. Sveikiname, kolegos knygos vertėją Paulių Garbačiauską ir įvadinio straipsnio autorių Naglį Kardelį.
Sigitas Narbutas. Arato karatai

Antrosios respublikinės Antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiados atgarsiai: kovo 18–19 d. Vilniaus universitete įvyko antroji respublikinė antikos kultūros ir pirmoji (po dešimties metų pertraukos) lotynų kalbos olimpiada. Renginį organizavo VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedra ir Klasikų asociacija. Per olimpiados uždarymą buvo parodytas VU klasikinės filologijos studentų pastatytas spektaklis – Euripido tragedija „Medėja“. Pagrindinis olimpiados tikslas – skatinti mokinius domėtis antikos kultūra, didinti lotynų kalbą besimokančiųjų skaičių, taip populiarinant Lietuvoje klasikinį išsilavinimą.
Nijolė Juchnevičienė. Antroji respublikinė Antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiada