Popiežiaus lotynų kalbos akademija – Klasikų asociacija

Popiežiaus lotynų kalbos akademija

Šiandien, 2013 m. sausio 16 d. neseniai popiežiaus įsteigtoje Vatikano Lotynų kalbos akademijoje (Pontifical Academy of Latinity) bus viešai skaitomas Vilniaus universiteto ir kartu visų Lietuvos klasikų sveikinimas įkūrimo proga. Laiškas, žinoma, rašytas lotynų kalba.