Straipsnių archyvas – Klasikų asociacija

Straipsnių archyvas

Paskutiniu metu periodinėje spaudoje ir interneto platybėse pasirodė nemažai straipsnių Klasikinės kultūros tema. Stengiamės visuomet informuoti Asociacijos narius apie juos. Tačiau informaciją norėtųsi pateikti sistemiškai, todėl kilo idėja nubraukti dulkes ir nuo senesnių straipsnių, vienoje vietoje pateikti nuorodas į juos ir pagaliau įrengti nuolat papildomą Asociacijos internetinę skaityklą. Kviečiame apsilankyti!

Lietuvoje kalbama ir mirusiomis kalbomis
Ar Lietuvos tradicija yra patikima?
T. Venclova. Aš dūstu
Melsis ir lotynų kalba
H. Zabulis. Ciceronas apie „mūsų“ senatvę
Pasaulio muziejai atsisako grąžinti antikos vertybes
D. Noreika. Krikščionybės istorija žurnale „Židinys“
A. Švarplys. Vakarų Europos sakralizacijos ir sekuliarizacijos ištakos (1)
T. Kačerauskas. Egzistencinė kalba ir kalbinė egzistencija

APKLAUSŲ IR TYRIMŲ REZULTATAI. ŠVIETIMAS
Mantas Adomėnas. Lietuvos mokykla: keistis negalima taikstytis
N. Lašienė. Sine lingua Latina
N. Juchnevičienė. Antroji respublikinė antikos kultūros ir lotynų kalbos olimpiada
Lietuvos mokyklose populiarėja lotynų kalbos mokymasis
Klasikinės disciplinos mokykloje turėtų paklausą
Klasikines disciplinas mokykloje rinktųsi dauguma
Tyrimas: klasikines disciplinas mokykloje rinktųsi dauguma moksleivių
Kražiai – Lietuvai: klasikinė lyderystės mokykla
A. Jokubaitis. Vertybės yra tarsi šienas ar mėšlas, kurį žmonės varto kaip panorėję
A. Peškaitis. Mokykloje iš vaikų daromos bedvasės žinių mašinos
V. Kukulas. Pirmiausia reikia ugdyti žmogų, po to – patriotą
N. Juchnevičienė. Methods of Teaching Ancient Greek in Lithuania

LITERATŪRA:
Literatūra 2010 52 (3) tomas
Literatūra 2009 51 (3) tomas
Literatūra 2008 50 (3) tomas
Literatūra 2007 49 (3) tomas
Literatūra 2006 48 (3) tomas
Literatūra 2004 46 (3) tomas
Literatūra 2006 48 (7) tomas

VERTIMAI:
Jono Radvano Radviliados (XVI a. pab.) 31–54 eil., vad. Laudes Lituaniae (Mindaugas Strockis, 1988; Sigitas Narbutas, 1994–1996; Inga Ožalaitė, 2004)
Martinus Merecensis, Emblema (1596) (Mindaugas Strockis, 1990 m.)
Pindaro II Olimpinė odė (Mindaugas Strockis, 1992 m.)
Euripido Alkestidės ištraukos (Giedrė Krasnauskaitė, Rasa Jaruševičiūtė, Milda Pulmonaitė, Gabija Daukšaitė, 2006 m.)
Euripido Alkestidė (Kristina Kociutė, 2010 m.)
Kalimacho Himnas Artemidei (Milda Pulmonaitė, 2010 m.)
Kalimacho Himnas Demetrai (Viktorija Staišiūnaitė, 2010 m.)
Mimnermo fragmentai (Viktorija Staišiūnaitė, 2010 m.)
A. Ruška. Vergilijus. Enėjidės
A. Nyka – Niliūnas. Iš trečiosios Georgikų knygos (1-383)
S. Narbutas. Jonas Radvanas: Epitalamijas šviesaus ir prakilnaus pono Kristupo Manvydo – Dorohostaiskio… ir kilmingiausios bei šviesiausios panelės Sofijos Chodkevičiūtės… vestuvėms, poetiškai pavaizduotas Jono Radvano
S. Narbutas. Jokūbo Voraginiečio skaitiniai reikšmingų sukaktuvių proga
E. Ulčinaitė. Grigaliaus Knapijaus Filopatris, arba Dorybė: meilės ir valdžios išbandymo drama
M. Adomėnas.Hėrakleitas. Fragmentai
Parmenidas. Apie Prigimtį
J. Dumčius. Platonas. Valstybė
T. Aleknienė. Platonas. Faidras
E. Ulčinaitė, V. Stalioraitytė Aurelijus Augustinas. Išpažinimai (ištrauka)

VERTIMO KRITIKA, VERTIMŲ RECENCIJOS, NAUJIENOS
D. Dilytė. Antikinių realijų vertimo klausimai
D. Bučiūtė. Antikos šviesoje (pokalbis su Dalia Dilyte)
D. Dilytė. Jotemos magai
D. Dilytė. Dvi lietuviškos „Iliados“, ar viena?
D. Dilytė. Jonas Šulcas ir mes
D. Dilytė. Vertėjo Leono Valkūno pamokos
D. Dilytė. Vergilijaus „Georgikos“ lietuviškai
A. Kučinskienė. Ariadnės siūlas: iš labirinto ar į labirintą?
A. Kučinskienė. Naujai atsiskleidęs graikų mitų pasaulis
O. Daukšienė. Lietuviškai prakalbinti Viduramžių bastūnai
H. Zabulis. Antikos ypatumai lietuviškuose vertimuose
I. Mataitytė. Recenzija apie Euripido „Tragedijas“
R. Gečaitė. Euripidas. Tragedijos: Trojietės. Hekabė. Andromachė
Sigitas Narbutas. Arato karatai
O. Mažeikienė. LDK valdovų ir didikų sveikinimų paletė (XVI – XVIII a.)
I. Štikonaitė. Apie Antiką Gabrielio Naudé knygoje „Patarimai kuriančiam biblioteką“
Ž. Nedzinskaitė: „Tepaliks kiekvienas šlovę po savęs…“ – Sarbievijaus poetikos ir poezijos recepcija
Vilniuje pristatomi XVI a. poeto J. Radvano „Raštai“
Pristatomas A. Kojalavičiaus „Lietuvos istorijos“ originalas
Vokietijoje išleista lietuvio knyga apie A. Volaną
Ž. Nedzinskaitė. Ut pictura… arba barokinio paveikslo spalvos ir šešėliai

BERNARDINAI
N. Kardelis. Amor fati: apie „išlaisvinantį“ likimą ir sunkią laisvės naštą
D. Dilytė. Kristijonas Donelaitis – pasaulio literatūros klasikas
André Glucksmann. Tikrasis laisvės gimimas
Otfried Höffe. Senėjimo filosofija: mankštintis, mokytis, mylėti
Sergejus Temčinas. Palemono mitas ir keturių tautų Lietuva
G. Kazlauskaitė. Platonas ir jo būrys
„Carolomachia“ Salaspilio mūšiui
Skaitome romėnus
Sokrato apologija
Du Platono laiškai

KLASIKAI LIETUVOJE IR PASULYJE
S. Adler. Klasikinė filologija – ne pramoga (pokalbis su N. Lūžiene)
G. Zemlickas. Kupiškėnės gyvenimo trajektorija: nuo Vilniaus ir Sankt Peterburgo iki Harvardo (straipsnis V. Kazanskienę)
J. Noreikienė. Filosofas N.Kardelis: „Lietuvoje daugiau tamsos, nei šviesos”
J. Noreikienė. Filosofas N.Kardelis: „Žmogus dažnai parduoda savo nuomonės neturėjimą”
M. Strockis. Prof. Henriko Zabulio lotyniškas eilėraštis
Literatūrinė piligrimystė. Pokalbis su Šv. Jeronimo premijos laureate vertėja Diana Bučiūte
V. Braziūnas. Mes nesam beturčiai: mes turim Dianą Bučiūtę (Laudacija teikiant 2010 m. Šventojo Jeronimo premiją)
A. Čepkauskaitė. Kas išvers Vytauto Didžiojo laiškus? (pokalbis su E. Ulčinaite)
V. Meiliūnaitė, P. Juchnevičius. Klasikinės filologijos žinovas iš Berniūnų (straipsnis apie L. Valkūną)
R. Bočiulytė. Knyga ir seminaras primins J.Berento laikus Mažojoje Lietuvoje (apie prof. habil. dr. Guido Michelini knygą)
Filosofas Kristupas Sabolius atsakys į svetainės „Filosofija Lietuvoje“ lankytojų klausimus
R. Čičelis. Visuomeniniai Kristupo Saboliaus vaidmenys

LITERATŪRA IR MENAS
E. Ulčinaitė. Klasikinių kalbų reikšmė ir vaidmuo ugdant asmenybę
E. Ulčinaitė. Kas parašyta Kvedlinburgo analuose?
E. Ulčinaitė. Petrarkos pėdsakai Lietuvoje
G. Petuchovaitė. Poetinė kalbų polifonija
P. Garbačiauskas. Šv. Dominyko portretas: sėkmingas vertimo debiutas
J. Palionis. Nenuilstantis Antikos tyrėjas. Henriko Zabulio 80-ojo gimtadienio proga
E. Ulčinaitė. Mors est ultima linea rerum. HENRIKAS ZABULIS 1927 02 18 – 2010 09 11
A. Valenta. Nuo Palemono iki Europos sąjungos mitologijos (pokalbis su G. Beresnevičium)
R. Jakutytė. Antigonė, užkasanti partizanus
Šis tas apie Medėją
Parodoje – Antikos mitų ir legendų pasaulis
Paroda „Šv. Augustino pasaulis“ Vilniuje
Muzikinė Edipo mito interpretacija
„Oidipas karalius“ – intriguojanti premjera
R. Paukštytė. Apie ateivius – tikrus ir iš Senovės Romos
K. Svarevičiūtė. Graikijos kultūrinis gyvenimas Olimpiados išvakarėse. Eimunto Nekrošiaus trupės gastrolės Atėnuose
Vienovės įžvalga Platono filosofijoje
V. Landsbergis. Antika ir dabartis
O. Aleknavičienė. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas
A. Valenta. Komentarai Svetonijaus „Dvylikos cezarių gyvenimams“
Rimantas Petras Elena Klusas. Ant Olimpo nebus impo*
N. Kepenienė. Tekstinė klausa su triaukščiais lotyniškais
Z. Herbert. Lotynų kalbos pamoka
A. Gailė. Demokratijos demonas
E. Vaitkevičiūtė. Alyvmedžių giraičių tiesos
L. Arbutaitė. Alyvmedžių giraičių tiesos
J. L. Borges. Ciklinis laikas
J. L. Borges. Mįslių veidrodis
J. L. Borges. Iš rinkinio „Šifras“
J. L. Borges. Parabolės. Prozinės miniatiūros
„Lotynų–lietuvių kalbų žodynas / Dictionarium Latino–Lituanicum“
Diktis Kretietis. „Apie Trojos karą“. Daretas Frygas. „Apie Trojos žlugimą“
„Homeras, Iliada“
„Penelopiada. Mitas apie Penelopę ir Odisėją“
Carmina Burana
Lotyniški posakiai ir sentensijos

AIDAI (1947-1991 m. straipsniai)
F. Jucevičius. Būties sklaida ir antikinės filosofijos samprata
R. Serapinas. Platono pažiūros į meną
J. Zaranka. Euripido „Trojietės“ ir genocidas Melo saloje
J. Tininis. Etruskai mums negiminingi
R. Sealey. Romėnų istorijos politiniai bruožai
J. Tininis. Seneka
A. Vaičiulaitis. Terracina
J. Zaranka. Vergilijaus Enėjidė
A. G. Ptolemėjaus Lietuvos Žemėlapis
J. Puzinas. Aisčiai istorinių šaltinių šviesoje
J. Jakštas. Tarp senovės ir viduramžių
A. Ruška. Mykolo Lietuvio XVI a. atsiminimai
A. Ruška. Humanitarinė kultūra Nepriklausomoje Lietuvoje
A. Ruška. Humanizmo skleidimasis XVI a. Lietuvoje
A. Ruška. Humanizmas Lietuvoje XVII – XVIII a.
A. Ruška. Humanizmas Lietuvoje XIX a.
A. Ruška. Humanistinė kultūra Nepriklausomoje Lietuvoje
S. Goštautas. Ispanų humanistas Petras Roizijus Vilniuje (1551-1571)
Vysk. dr. V. Padolskis. Arkiv. dr. J. Skvireckas, Šv. Rašto vertėjas
V. Aliulis. Kaip buvo rengiamas Naujojo Testamento ir Psalmyno vertimas
V. Bagdanavičius. Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams I, II, III, IV, V (IV ir V skirti Viduržemio jūros teritorijai)

SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA
K. Gudmantas. Lietuvių kilmės iš romėnų teorijos genezė ir ankstyvosios Lietuvos vardo etimologijos
V. Poškus. Palemono atvaizdas: Lietuvių kilmės iš romėnų teorija ir LDK Renesanso problema
R. Petrauskas. Socialiniai ir istoriografiniai lietuvių kilmės iš romėnų teorijos aspektai
S. Narbutas. Lietuvių kilmės iš romėnų legenda kultūrinės integracijos šviesoje
A. Baniulytė. Pacai ar Pazzi? Nauja Palemono legendos versija LDK raštijoje
S. Narbutas. Latinitas LDK raštijos raidoje
S. Narbutas. Valdovė ir jos tarnaitės: Lietuvos lotyniškoji raštija dominavimo laikotarpiu
S. Narbutas. JHS: Vilniaus jėzuitų akademija ir Lietuvos Latinitas
S. Narbutas. „Žemė galinga yra“: lotyniškoji poezija kaip įsisavinta originalios kūrybinės raiškos erdvė
A. Vaškelienė. Nauja studija apie lotyniškąją XVI – XVII a. LDK literatūrą
A. Vaškelienė. XVIII a. Lietuvos lotyniškųjų epitalamijų ypatumai
A. Vaškelienė. Lietuvos XVIII a. lotyniškoji laidotuvių kūryba
A. Vaškelienė. Literatūriniai XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoritetai: teorija ir praktika
A. Vaškelienė. XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškoji proginė literatūra: sveikinamųjų leidinių ypatumai
A. Vaškelienė. Poezijos ir jos žanrų samprata XVIII amžiaus poetikose ir retorikose: Filipo Nereuszo Golánskio poetikos tradiciškumas ir modernumas
A. Tamošiūnienė. Literatūrinės tradicijos ir istorinės tikrovės bruožai Petro Roizijaus epigramose apie medikus
D. Keršienė. Cicerono laiškai ir Renesanso humanistinės epistolografijos tradicija
D. Keršienė. Saliamono Risinskio laiškų rinkinys: theatrum vitae humanae
M. Čiurinskas. XVII a. unitų literatūros bruožai: biografiniai kūriniai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Ž. Nedzinskaitė. Autorystės problemos dviejuose lotyniškuose XVII a. proginės literatūros kūriniuose
Ž. Nedzinskaitė. Kanoniniai odės ir epigramos autoriai XVII–XVIII amžiaus mokykliniuose poetikos ir retorikos kursuose
Ž. Nedzinskaitė. Epigramos dėstymo modelis XVII–XVIII amžiaus LDK jėzuitų kolegijose
Ž. Nedzinskaitė. Odės kompozicijos būdai ir jų kaita XVII–XVIII amžiaus LDK jėzuitų poetikos ir retorikos paskaitose. I. Teoriniai odės šaltiniai ir teisminių odžių specifika
Ž. Nedzinskaitė. M.K. Sarbievijaus De Acuto et Argustos Klaida ir interpretacijos XVII – XVIII amžiaus rankraštiniuose mokykliniuose poetikos ir retorikos kursuose
O. Daukšienė. M.K. Sarbievijaus odės Švč. Mergelei Marijai: krikščioniškosios poezijos raidos atspindžiai (Stella Maris)
D. Dilytė. Kristijono Donelaičio pasakėčių santykis su Romulo tradicijos pasakėčiomis
L. Jovaiša. Albertas Vijūkas-Kojalavičius Jėzaus Draugijoje
M. Čiurinskas. Albertas Vijūkas-Kojalavičius – biografas
D. Dilytė. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos kalbos
D. Dilytė. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos veikėjų charakteristikos tipai
L. Klimka. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus darbai fizikos srityje
A. Tamošiūnienė. Albertas Vijūkas-Kojalavičius ir šiuolaikinė Lietuvos istorinė sąmonė: forumas
D. Dilytė. Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lietuvos istorijos kalbos
S. Narbutas. Alberto Kojalavičiaus Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas: pažintis su kilmingaisiais nuo Cebulkos iki Čiževskio
S. Narbutas. Alberto Kojalavičiaus Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas: pažintis su kilmingaisiais nuo Kačano iki Kvaso
L. Citavičiūtė. Martynas Liudvikas Rėza ir jo Filologinės-kritinės pastabos lietuviškai Biblijai

PROBLEMOS
S. Jankauskas. Ionas: rapsodiškojo bylojimo fenomenologija
S. Jankauskas. Kritonas: teisingumas kaip filosofinė problema
S. Jankauskas. Puota: filosofijos vertybinės sąrangos problema
S. Jankauskas. Puota: filosofijos įteisinimo problema
S. Jankauskas. Parmenidas: teisingumas kaip raktas į būties prigimtį
S. Jankauskas. Faidras: logografijos spindesys ir skurdas
S. Jankauskas. Faidras: „gimdymo grožyje“ fenomenologija
S. Jankauskas. „Faidonas“: sielos nemirtingumo įrodymų struktūra ir prasmė
S. Jankauskas. Platono ištaros apie Gėrio reikšmę apibrėžiant Būtį prasmė, arba Valstybės teorinio konstravimo paradigma
S. Jankauskas. Apie (filosofijos) prigimtį
S. Jankauskas. Graikiškasis filosofavimas kaip refleksijos deformuotas rapsodiškasis bylojimas
T. Saulius. Parmenido mįslė
T. Saulius. Graikiškasis filosofijos mitas
M. Gutauskas. Skirtumo tarp Sokrato ir sofisto kvestionavimas: filosofinis dialogas dalykiškumo ir galios aspektais
N. Aukštuolytė. Daiktų ir vardų santykio filosofinė refleksija antikoje
J. Žilionis. Antikos paideia: požiūris į asmenybės ugdymą

ATHENA
N. Kardelis. Suvaržančios ir išlaisvinančios ribos: ribos ir beribiškumas senovės graikų ir šiuolaikinėje filosofijoje
S. Benso. Psychē, Pneuma ir oras: Levinas ir Anaksimenas greta
N. Kardelis. Svetimo ir nesuvokiamo Heladės pasaulio paradoksai: senovės graikai kaip Kitas

ŽMOGUS IR ŽODIS
K. Sabolius. Heideggeris ir ikisokratikai
K. Sabolius. Apie platoniškąsias kepenis Dialektika ir vaizduotė Platono filosofijoje
K. Sabolius. Tatjana Alekninė. Sielos dermės. Filosofinės graikų etikos apybraiža
J. Baranova. Trys Platono apvertimai: Friedrichas Nietzsche, Martinas. Heideggerk, Jacques Derrida
J. Baranova. Aristotelio pėdsakai šiuolaikinėje moralės filosofijoje
Eugen Flink. Orfėjiška permaina
L. Anckaert. Kalba, etika ir kitas tarp Atėnų ir Jeruzalės: lyginamasis Platono ir Rosenzweigo tyrinėjimas
Ž. Nedzinskaitė. Poetikos mokslas ir baroko estetinės idėjos: Sarbievijaus traktato Apie aštrų ir šmaikštų stilių novatoriškumas
Ž. Nedzinskaitė. Imitacijos teorija ir praktika XVII-XVIII a. LDK jėzuitų kolegijose
A. Vaškelienė. Lotyniškosios XVIII amžiaus epigraminės poezijos ypatumai

LOGOS
A. Uždavinys. Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste
A. Uždavinys. Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste (tęsinys)
A. Uždavinys. Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste (tęsinys)
A. Uždavinys. Dialektinės-soteriologinės platonizmo perspektyvos antikos filosofijos kontekste (pabaiga)
V. Valatka. Pamirštoji kinikų mokykla: etinis intelektualizmas
V. Valatka. Kinikų etika: maištas prieš antikinę moralę
V. Valatka. Kinikų etinis maištas: skurdo apologija, idealizacija ir ideologizacija
V. Valatka. Kinikų etinis maištas: vidinė laisvė, begėdystė, idealios visuomenės modelis ir askezė
V. Valatka. Keistoji kinikų logika: prieštaravimo, netiesos ir apibrėžimo negalimumas
V. Valatka. Predikabilių, antepredikamentų ir postpredikamentų interpretacija scholastinėje logikoje Lietuvoje. XVI a. antrojoje pusėje
V. Valatka. Keistoji kinikų logika: prieštaravimo, netiesos ir apibrėžimo negalimumas
R. Kazlauskas. Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje
R. Kazlauskas. Jėgos teisė ir teisės jėga graikų politinėje teologijoje (pabaiga)
D. M. Stančienė. Gilberto Poriečio platoniškasis realizmas: prigimties definicijos
D. M. Stančienė. Kalno pamokslas Aurelijaus Augustino ir Tomo Akviniečio etikoje
D. M. Stančienė. Pranas Dovydaitis: Augustino filosofijos aktualumas
J. Žilionis. Porfirijas ir XII a. scholastinė psichologija
J. Žilionis. Aurelijus Augustinas: moralinio blogio genezė
J. Barevičiūtė. Platono ontologija kaip J. Baudrillard’o medijų filosofijos metodologinė prielaida
J. Barevičiūtė. Platono ontologija kaip J. Baudrillard’o medijų filosofijos metodologinė prielaida (pabaiga)
T. Kačerauskas. Laikas ir erdvė: Aristotelis, Kantas, Heideggeris
T. Kačerauskas. Darnus tiesos pasaulis. Noesis klasikiniame mąstyme
T. Kačerauskas. Darnus tiesos pasaulis III. Noesis kultūros hermeneutikoje
T. Saulius. Dialektika Platono ir Kanto filosofijoje
T. Saulius. Dialektika Platono ir Kanto filosofijoje (pabaiga)
A. Samalavičius. Architektūra ir garsas Antikoje
A. Vasiliauskienė. Aleksandro Hilarijaus Palubinskio sudarytos knygos Rosarium et officium B. Mariae Virginis… iliustracijos: nauji faktai ir aspektai
V. Zeliankienė. Dvi dialogo alternatyvos: Sokratas ir Levina

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIBLIOTEKA
D. Narbutienė. Lotyniškų knygų rinkiniai institucinėse LDK bibliotekose XVI-XVII a.
V. Radvilienė. Antikos autorių XVI-XVIII a. leidiniai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos fonduose
S. Narbutas. Jono Radvano „Radviliada“ anuo metu ir dabar
S. Lūžys. Renesanso knyga Vidurio ir Vakarų Lietuvoje: sklaidos keliai ir senosios bibliotekos
I. Katilienė. Lietuvos jėzuitų provincijos egzaminų registracijos knyga: struktūra ir reikšmė
D. Narbutienė. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Retų spaudinių skyriaus unikumai

KNYGOTYRA
D. Narbutienė. LDK lotyniškoji knyga asmeninėse XVI – XVII a. bibliotekose

ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA
S. Dzenuškaitė. Šv. Augustino širdies pedagogika

DISERTACIJOS
M. Strockis. Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui
M. Lenkaitytė. Vienuolio idealas Eucherijaus Lioniečio „Pašlovinime dykumai“ ir lotyniškoje vienuolinėje literatūroje iki penkto amžiaus pradžios
A. Tamošiūnienė. Pilietiškumas Petro Roizijaus (~1505 – 1571) kūryboje

KNYGOS
J. Balčius. Dorovinis asmenybės ugdymas antikos filosofijoje
I. Nekrošius, V. Nekrošius, S. Vėlyvis. Romėnų teisė