Filosofinio teksto vertimo seminaras – Klasikų asociacija

Filosofinio teksto vertimo seminaras

Filosofai kviečia šią vasarą dalyvauti jau tradiciniame filosofinio teksto vertimo seminare.

Laikas ir vieta. Seminaras vyks 2013 m. rugpjūčio 9–11 d. Trakų raj.

Versimi tekstai. Šiemet bus verčiami du klasikiniai filosofijos tekstai:

1. Iš sen. graikų kalbos – Pseudo-Platono Definicijų fragmentai;
2. Iš anglų kalbos – Herberto Spencerio veikalo Sintetinės filosofijos sistema ištrauka.

Ištraukas rasite čia. http://www.filosofija.vu.lt/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/vertimas_2013.zip

Pageidaujantieji dalyvauti seminare turi pasirinkti versti vieną iš šių tekstų.

Seminaro tikslas.

Seminaro tikslas – išmokti teksto užsienio kalba akademinės analizės įgūdžių, atsakingo ir kritiško požiūrio į vertimus, akcentuoti lietuviškos terminijos kūrimo svarbą, mokytis atitinkamos terminijos kūrimo principų, taip pat esminių akademinio teksto vertimo strategijų. Šio tikslo siekti padės konkretaus teksto išankstinis individualus vertimas ir nuosekli grupinė jo analizė su vyresniais, patirties turinčiais kolegomis bei dalykiniais konsultantais. Tikime, kad geriausias būdas mokytis vertimo yra praktinis, kai susiduriama su konkrečiais vertimo keblumais ir tuomet ieškoma atsakymų teorijos lygmenyje, o argumentuotai diskutuojant dėl galimų sprendimų išryškėja siūlomų strategijų silpnybės ir stiprybės.

Preliminari programa.

Pirmąją seminaro dieną visi dalyviai išklausys paskaitų apie verčiamų autorių filosofines pažiūras. Antrąją dieną dviem grupėmis dirbsime su verstomis tekstų ištraukomis, diskutuosime apie tekstų vertimo sunkumus, ieškosime geriausių vertimo būdų bei sėkmingiausių terminų variantų. Trečioji seminaro diena skiriama bendram seminaro dalyvių darbui: drauge su dalykiniais konsultantais apibendrinsime vertimų rezultatus, sutarsime dėl galutinių vertimo variantų.

Suredaguoti vertimai ir komentaras bus teikiami publikuoti mokslo žurnale Problemos.

Seminaro istorija.

2010 m. seminaras vyko Šeteniuose, Czesławo Miłoszo sodyboje, išverstas Charleso Sanderso Peirce’o straipsnis Kaip padaryti mūsų idėjas aiškias, publikuotas žurnalo Problemos 79 tome. 2011 m. Nidoje išvertėme Thomo Reido knygos Esė apie žmogaus mąstymo galias ištrauką, pasirodžiusią Problemų 81 tome. 2012 m. Trakuose versti Epikūro „Vatikano posakių“ ir „Svarbiausių minčių“ bei Jeremy Benthamo knygos „Moralės bei įstatymų leidybos principų įvadas“ fragmentai publikuoti Problemų 83 tome.

Sąlygos dalyviams.

Norintys dalyvauti filosofijos ir gretimų specialybių studentai pasirenka vieno kurio nors autoriaus – Pseudoplatono arba Spencerio – ištraukas, pateiktas vertimui, individualiai jas išverčia ir atsiunčia tekstą organizatoriams iki 2012 m. liepos 14 d., kartu nurodydami savo instituciją ir studijų programą bei pakopą. Į seminarą kviečiami tik išverstą tekstą atsiuntę studentai.

Dalyvių nakvynę finansuoja Lietuvos mokslo taryba, tačiau dalyviai turės patys pasirūpinti kelionės išlaidomis. Seminaro dalyvių vietų skaičius ribotas.

Kontaktai. Visais seminaro organizavimo klausimais prašome kreiptis į Vilių: el. p.: vilius.dranseika@fsf.vu.lt; tel.: +370 616 79143

Organizatoriai:

Viktoras Bachmetjevas (VDU)
Vilius Dranseika (VU)
Paulius Garbačiauskas (VU)
Kęstas Kirtiklis (LSTC / VU)

Seminarą pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.