Apie – Klasikų asociacija

Klasikų Asociacija (Societas Classica) įsteigta 2007 m. Vienas svarbiausių Asociacijos veiklos tikslų – užtikrinti Klasikinės filologijos ir Antikos kultūros sklaidą Lietuvoje. Societas Classica vienija ne tik akademinę bendruomenę – dėstytojus, Klasikinės filologijos alumnus ir studentus, pedagogus, bet ir tuos, kuriuos domina antikinis paveldas ir jo sklaida Vakarų kultūroje ir ypač Lietuvoje. Nuo Steigiamojo susirinkimo, kuriame dalyvavo 46 nariai iš įvairių Lietuvos miestų, Klasikų Asociacija nepaliauja augti ne tik savo narių skaičiumi, bet ir kasmet besiplečiančiais veiklos barais. Nuo 2009 m. Klasikų Asociacija įsiliejo į tarptautinę Klasikų bendruomenę – asociaciją EuroClassica, vienijančią  per 22 Europos šalių klasikus mokslininkus – dėstytojus ir mokytojus, o nuo 2011 m. mūsų asociacijos pirmininkė Nijolė Juchnevičienė priklauso EuroClassica valdybai. Tačiau labiausiai sveikintini Societas Classica pasiekimai Lietuvoje: 2008 metais pirmąkart surengtam Antikos žinių ir lotynų kalbos konkursui 2013 m. suteiktas nacionalinis statusas; iš gražaus sumanymo olimpiadų metu rodyti studentų spektaklius, sukurtus pagal Antikos autorių didžiuosius veikalus, radosi Klasikų teatro trupė, kuri savo spektaklius rodo ne tik šio renginio metu, bet ir didžiausiuose sostinės kultūros renginiuose (pvz., „Kultūros naktis“) bei už Vilniaus ribų (Kražių festivalyje). Klasikų asociacijos veikla skirta ne tik gabiems moksleiviams, bet ir įvairiausių specialybių Lietuvos akademiniam jaunimui, kreipiančiam akis į daugiasluoksnį ir neišsemiamą Antikos palikimą. Tuo tikslu sėkmingai organizuotos klaskikų vasaros akademinės stovyklos Kražiuose, spektaklių bei knygų antikine tematika recenzijų konkursai. Galiausiai Societas Classica veikla neapsiriboja vien akademine bendruomene. 2013 metų vasario mėn. Antikos mylėtojai ir draugai buvo sukviesti į pirmąjį „Klasikų klubą“ – neformalioje aplinkoje vykstančias paskaitas ir diskusijas apie Antiką plačiąja prasme. Šis veiklos baras irgi rado savo auditoriją ir sulaukė kuo palankiausių vertinimų. Nuo 2012 m. Asociacija pradėjo ir leidybinę veiklą.