Apie – Klasikų asociacija

Klasikų Asociacija (Societas Classica), įsteigta 2007 m., siekia užtikrinti Klasikinės filologijos ir Antikos kultūros sklaidą Lietuvoje. Societas Classica vienija ne tik akademinę bendruomenę – dėstytojus, Klasikinės filologijos alumnus ir studentus, pedagogus, – bet ir tuos, kuriuos domina antikinis paveldas ir jo sklaida Vakarų kultūroje ir ypač Lietuvoje.

Nuo 2009 m. Klasikų Asociacija įsiliejo į tarptautinę Klasikų bendruomenę – asociaciją EuroClassica, vienijančią per 22 Europos šalių klasikus mokslininkus, dėstytojus ir mokytojus, o nuo 2011 m. Asociacijos pirmininkė Nijolė Juchnevičienė priklauso EuroClassica valdybai. 2008 m. Asociacija pirmąkart surengė Antikos žinių ir lotynų kalbos konkursą bei olimpiadą. Klasikų asociacijos veikla skirta ne tik gabiems moksleiviams, bet ir įvairiausių specialybių Lietuvos akademiniam jaunimui, kreipiančiam akis į daugiasluoksnį ir neišsemiamą Antikos palikimą. Societas Classica veikla neapsiriboja vien akademine bendruomene. 2013 m. Antikos mylėtojus ir draugus pakvietėme į pirmąjį „Klasikų klubą“ – neformalioje aplinkoje vykstančias paskaitas ir diskusijas apie Antiką plačiąja prasme. Nuo 2012 m. Asociacija pradėjo ir leidybinę veiklą.