Narystė – Klasikų asociacija

KAIP TAPTI NARIU?

Norintys prisijungti prie Klasikų asociacijos ir jos veiklų turėtų užpildyti laisvos formos stojimo prašymą bei nario anketą, kurių originalus reikia pristatyti Klasikų asociacijai oficialiu adresu (VU Filologijos fakulteto dekanatas) arba atsiųsti paštu.

Į Asociaciją priimame visus Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų klasikinės filologijos studentus, absolventus ir kitus besidominčius Antikos kultūra asmenis, kurie dalyvauja Asociacijos veiklose ir yra susipažinę su Įstatais.

Noriu tapti nariu

NARIO MOKESTIS

Visi Asociacijos nariai kartą per metus turi sumokėti 20€ narystės mokestį. Studentams šis mokestis yra 10€. Asociacijos stojimo mokestis yra lygus pirmųjų narystės metų mokesčiui. Nario mokestį galima sumokėti pavedimu į Asociacijos sąskaitą iki gruodžio 30 d. arba įnešti į Asociacijos kasą.

KITA INFORMACIJA

Asociacijos nariai, pažeidę Asociacijos įstatus, kitus vidaus veiklos dokumentus ar be pateisinamos priežasties trejus ar daugiau metų nesumokėję nario mokesčių bei esant kitoms svarbioms priežastims, gali būti išbraukiami iš narių sąrašų bendru Valdybos sprendimu. Tokiu atveju narystės mokestis nėra grąžinamas.

KLASIKŲ ASOCIACIJOS NARIAI

 • Adomaitis Laurynas
  Adomėnas Mantas
  Adomėnienė Viktorija
  Ališauskas Vytautas
  Andziulytė Dalia
  Bachmetjevas Viktoras
  Balčikonytė Rasa
  Baliukonis Simonas
  Banytė Elžbieta
  Baranauskas Rimvydas
  Baronienė Jūratė
  Bartninkas Vilius
  Baumilienė Onutė
  Bieliauskas Lukas
  Bielskytė-Daugnorienė Eglė
  Biržietienė Skirmantė
  Bončkutė Roma
  Brunevičiūtė Raimonda
  Bučiūtė Diana
  Buiko Silvestras
  Butkutė Vasarė
  Chlebinskas Kipras
  Čepėnienė Vita
  Černiauskaitė Gabrielė
  Čirūnaitė Jūratė
  Čitavičiūtė Dovilė
  Čiurinskas Mintautas
  Danilevičius Mikas
  Daugnorienė Eglė
  Daukšaitė-Pankauskienė Gabija
  Daugmaudis Justinas V.
  Dilytė-Čiurinskienė Ona
  Dikmonienė Jovita
  Domeikytė Ugnė
  Dobryden Arina
  Drazdauskienė Liudvika
  Dulkė Ignas
  Dručkutė Genovaitė
  Eyot Volodia
  Gaidelienė Dalia
  Garbačiauskas Paulius
  Garliauskas Vidas
  Gerikaitė Orinta
  Girdvainytė Lina
  Grigaravičiūtė Aušra
  Grigonienė Giedrutė
  Grubliauskas Matas
  Gudaitytė Dalija
  Ignatavičiūtė Emilija
  Jagelavičiūtė Rimantė Teresė
  Jaskelevičienė (Opulskytė) Audra
  Jaskelevičius Alius
  Jezukevičienė Rima
  Joffytė Indrė
  Juchnevičienė Nijolė
  Juozapaitienė Rusnė
  Jurgaitytė Živilė
  Kairienė Audronė
  Kalkauskas Antanas
  Kardelis Naglis
  Kaselytė Rusnė
  Katilienė Irena
  Kazanova Viktorija
  Kazimierėnas Arnoldas
  Keršienė Dovilė
  Kilinskaitė Emilija
  Klingaitė-Dasevičienė Nijolė
  Knieža Skirmantas
  Koženiauskienė Regina
  Kubilinskienė Dalia
  Kučinskienė Audronė
  Kurlavičiūtė Gintarė
  Lyvens Gražina
  Lyvens Karolis
  Losytė Vilma
  Maciūnienė Anna
  Mackevič Ana Marija
  Malakauskas Algirdas
  Markevičiūtė Ramunė
  Mažonaitė Justina
  Medzvieckaitė Gintė
  Misevičius Džiugas
  Morkevičienė Sigita
  Morkus Jonas
  Nedzinskaitė Živilė
  Niauronytė Vilija
  Noreikaitė Aistė
  Pabijutaitė Živilė
  Papšytė Renata
  Paškonytė Stasė
  Peluritis Laurynas
  Puolikaitė Klementina
  Pupinis Rolandas
  Rakutienė Silvija
  Ramonienė Meilutė
  Rečkovas Konstantinas
  Reivytytė Elzbieta
  Rybakovas Artūras
  Riklius Tomas
  Rinkūnaitė Aušra
  Ruzas Mantautas
  Sabolius Kristupas
  Safonovas Igoris
  Saladytė Augustė
  Simanavičiūtė Gustė
  Smailytė Gabija
  Staišiūnaitė Viktorija
  Staponkutė Dalia
  Stasiulionienė Daiva
  Staškevičienė Dalia
  Staškevičius Ignas
  Strockis Mindaugas
  Stundžia Bonifacas
  Svarevičiūtė Kristina
  Svirskaitė Gendvilė
  Šarkauskienė Skirmantė
  Šavėla Šarūnas
  Šedbaraitė-Blėdienė Inga
  Šinkūnas Tomas
  Štikonaitė Irena
  Tamošaitis Mantas
  Tranaitė Rūta
  Ulčinaitė Eugenija
  Vaiginytė Akvilė
  Valienė Rasa
  Vaškelienė Asta
  Važgėlaitė Raminta
  Veteikis Tomas
  Viliūnaitė Dalia
  Vilkelytė Daiva
  Vitkauskas Antanas
  Zalanskaitė Agnė
  Žalytė Viktorija
  Zibalas Deividas
  Žukauskaitė Vaiva