Narystė – Klasikų asociacija

KAIP TAPTI NARIU?

Norintys prisijungti prie Klasikų asociacijos ir jos veiklų turėtų užpildyti laisvos formos stojimo prašymą bei nario anketą, kurių originalus reikia pristatyti Klasikų asociacijai oficialiu adresu (VU Filologijos fakulteto dekanatas) arba atsiųsti paštu.

Į Asociaciją priimame visus Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų klasikinės filologijos studentus, absolventus ir kitus besidominčius Antikos kultūra asmenis, kurie dalyvauja Asociacijos veiklose ir yra susipažinę su Įstatais.

Noriu tapti nariu

NARIO MOKESTIS

Visi Asociacijos nariai kartą per metus turi sumokėti 10€ narystės mokestį. Studentams šis mokestis yra 5€. Asociacijos stojimo mokestis yra lygus pirmųjų narystės metų mokesčiui. Nario mokestį galima sumokėti pavedimu į Asociacijos sąskaitą iki gruodžio 30 d. arba įnešti į Asociacijos kasą.

KITA INFORMACIJA

Asociacijos nariai, pažeidę Asociacijos įstatus, kitus vidaus veiklos dokumentus ar be pateisinamos priežasties trejus ar daugiau metų nesumokėję nario mokesčių bei esant kitoms svarbioms priežastims, gali būti išbraukiami iš narių sąrašų bendru Valdybos sprendimu. Tokiu atveju narystės mokestis nėra grąžinamas.

KLASIKŲ ASOCIACIJOS NARIAI

 • Adomaitis Laurynas
  Adomėnas Mantas
  Ališauskas Vytautas
  Andziulytė Dalia
  Arbušauskaitė Arūnė Liucija
  Bajorinas Domantas
  Baliukonis Simonas
  Baronienė Jūratė
  Bachmetjevas Viktoras
  Bartninkas Vilius
  Baumilienė Onutė
  Beinoravičiūtė Rūta
  Bieliauskas Lukas
  Bielinytė Aurelija
  Bielskytė Eglė
  Biržietienė Skirmantė
  Bončkutė Roma
  Brunevičiūtė Raimonda
  Bučiūtė Diana
  Čelutka Simas
  Černiauskaitė Gabrielė
  Čirūnaitė Jūratė
  Čiurinskas Mintautas
  Danilevičius Mikas
  Daraškienė Inga
  Daugmaudis Justinas V.
  Daukšaitė Gabija
  Daukšienė Ona
  Davydenko Olesia
  Dikmonienė Jovita
  Domeikytė Ugnė
  Drazdauskienė Liudvika
  Dručkutė Genovaitė
  Dzermeikaitė Jūratė
  Garbačiauskas Paulius
  Garliauskas Vidas
  Gerikaitė Orinta
  Girdvainytė Lina
  Grigaravičiūtė Aušra
  Grigonienė Giedrė
  Grubliauskas Matas
  Gudaitytė Dalija
  Jaruševičiūtė Rasa
  Jaskelevičius Alius
  Jezukevičienė Rima
  Joffytė Indrė
  Juchnevičienė Nijolė
  Juozapaitienė Rusnė
  Jurgaitytė Živilė
  Kadytė Nijolė Liucija
  Kairienė Audronė
  Kardelis Naglis
  Katilienė Irena
  Kazanova Viktorija
  Keršienė Dovilė
  Klijūnaitė Ina
  Klingaitė – Dasevičienė Nijolė
  Koženiauskienė Regina
  Kubilinskienė Dalia
  Kučinskienė Audronė
  Kurlavičiūtė Gintarė
  Kvizikevičiūtė Milda
  Latvėnienė Rita
  Lyvens Karolis Manfreds
  Losytė Vilma
  Maciūnienė Anna
  Malakauskas Algirdas
  Malikėnienė Rita
  Markevičiūtė Ramunė
  Medzvieckaitė Gintė
  Misevičius Džiugas
  Mockus Justas
  Morkevičienė Sigita
  Morkus Jonas
  Nedzinskaitė Živilė
  Niauronytė Vilija
  Noreikaitė Aistė
  Opulskytė Audra
  Pabijutaitė Živilė
  Paškonytė Stasė
  Peluritis Laurynas
  Polonskytė Jurgita
  Poleskaja Kornelija
  Pulmonaitė Milda
  Puolikaitė Klementina
  Rakutienė Silvija
  Ramonienė Meilutė
  Rečkovas Konstantinas
  Riabičeva Anastasija
  Rybakovas Artūras
  Riklius Tomas
  Rinkūnaitė Aušra
  Ruzas Mantautas
  Sabolius Kristupas
  Safonovas Igoris
  Simanavičiūtė Gustė
  Stasiulionienė Daiva
  Staškevičienė Dalia
  Strockis Mindaugas
  Stundžia Bonifacas
  Svarevičiūtė Kristina
  Sverženiuk Ivona
  Svirskaitė Gendvilė
  Šarkauskienė Laima
  Šarkauskienė Skirmantė
  Šavėla Šarūnas
  Šedbaraitė Inga
  Šinkūnas Tomas
  Staišiūnaitė Viktorija
  Štikonaitė Irena
  Šutovaitė Renata
  Šuliokaitė Aistė
  Tamošaitis Mantas
  Ulčinaitė Eugenija
  Valienė Rasa
  Vaškelienė Asta
  Važgėlaitė Raminta
  Veličkienė Aleksandra
  Vildžiūnas Pranas
  Vilkelytė Daiva
  Vitkauskas Antanas
  Zalanskaitė Agnė
  Zubavičienė Ineta
  Žalytė Viktorija
  Žukauskaitė Vaiva