Narystė – Klasikų asociacija

KAIP TAPTI NARIU?

Norintys prisijungti prie Klasikų asociacijos ir jos veiklų turėtų užpildyti laisvos formos stojimo prašymą bei nario anketą, kurių originalus reikia pristatyti Klasikų asociacijai oficialiu adresu (VU Filologijos fakulteto dekanatas) arba atsiųsti paštu.

Į Asociaciją priimame visus Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų klasikinės filologijos studentus, absolventus ir kitus besidominčius Antikos kultūra asmenis, kurie dalyvauja Asociacijos veiklose ir yra susipažinę su Įstatais.

Noriu tapti nariu

NARIO MOKESTIS

Visi Asociacijos nariai kartą per metus turi sumokėti 20€ narystės mokestį. Studentams šis mokestis yra 10€. Asociacijos stojimo mokestis yra lygus pirmųjų narystės metų mokesčiui. Nario mokestį galima sumokėti pavedimu į Asociacijos sąskaitą iki gruodžio 30 d. arba įnešti į Asociacijos kasą.

KITA INFORMACIJA

Asociacijos nariai, pažeidę Asociacijos įstatus, kitus vidaus veiklos dokumentus ar be pateisinamos priežasties trejus ar daugiau metų nesumokėję nario mokesčių bei esant kitoms svarbioms priežastims, gali būti išbraukiami iš narių sąrašų bendru Valdybos sprendimu. Tokiu atveju narystės mokestis nėra grąžinamas.