Valdyba – Klasikų asociacija

klasikai2

Asociacijos Valdybą sudaro 9 asmenys, renkami trijų metų laikotarpiui Visuotinio narių suvažiavimo metu. Valdybos nariais gali tapti asmenys, priklausantys asociacijai ir vienai iš šių narių grupių: alumnams, studentams, praktikuojantiems klasikams-dėstytojams ar bičiuliams. Valdybos posėdžiai yra atviri Asociacijos nariams, jeigu nenusprendžiama kitaip. Šiuo metu Asociacijos valdybą sudaro šie asmenys, išrinkti 2015 m. Visuotinio suvažiavimo metu:

  • doc. dr. Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė) – Klasikų asociacijos pirmininkė, Filologijos fakulteto studijų reikalų prodekanė, Europos klasikinių kalbų ir Antikos kultūros mokytojų asociacijų federacijos EuroClassica valdybos narė
  • prof. dr. Vytautas Ališauskas – Filologijos fakulteto profesorius, Lietuvos kultūros veikėjas, diplomatas, filosofas ir tekstologas
  • prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė – profesorė, medicininės lotynų kalbos dėstytoja, LSMU Studijų centro vadovė
  • doc. dr. Audronė Kučinskienė – Filologijos fakulteto docentė, Klasikinės filologijos katedros vedėja
  • dr. Mantas Adomėnas – Kembridžo universiteto filosofijos absolventas, filosofas, vertėjas ir politikas
  • dr. Vilius Bartninkas – Kembridžo universiteto Antikinės filosofijos absolventas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas
  • dokt. Tomas Riklius – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto doktorantas
  • Gabrielė Černiauskaitė – Klasikinės filologijos magistrantė
  • Socialinis partneris (atsistatydino 2021 m. viduryje)