Valdyba – Klasikų asociacija

klasikai2

Asociacijos Valdybą sudaro 9 asmenys, renkami trijų metų laikotarpiui Visuotinio narių suvažiavimo metu. Valdybos nariais gali tapti asmenys, priklausantys asociacijai ir vienai iš šių narių grupių: alumnams, studentams, praktikuojantiems klasikams-dėstytojams ar bičiuliams. Valdybos posėdžiai yra atviri Asociacijos nariams, jeigu nenusprendžiama kitaip. Šiuo metu Asociacijos valdybą sudaro šie asmenys, išrinkti 2021 m. Visuotinio suvažiavimo metu:

  • dr. Mantas Adomėnas – Kembridžo universiteto alumnas, filosofas, vertėjas ir politikas;
  • dr. Vytautas Ališauskas – profesorius, kultūros veikėjas, diplomatas, filosofas ir tekstologas;
  • dr. Vilius Bartninkas – Kembridžo universiteto alumnas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei VU Filologijos fakulteto dėstytojas;
  • dr. Raimonda Brunevičiūtė – profesorė, medicininės lotynų kalbos dėstytoja, LSMU Studijų centro vadovė;
  • Justinas V. Daugmaudis – matematikas, bioinformatikas, programinių sistemų architektas (socialinis partneris);
  • Orinta Gerikaitė – Klasikinės filologijos magistrantė;
  • dr. Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė) – docentė, VU Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų instituto direktorė, graikų kalbos, literatūros ir istorijos dėstytoja;
  • dr. Audronė Kučinskienė – docentė, VU Klasikinės filologijos katedros vedėja;
  • Tomas Riklius – VU Filologijos fakulteto dėstytojas ir doktorantas.