Projektai ir renginiai – Klasikų asociacija

Klasikų asociacijaKlasikų asociacija, populiarindama kultūrinį Antikos paveldą Lietuvoje, tuo besidomintiems moksleiviams, studentams, pedagogams ir visuomenei nuolat organizuoja įvairias veiklas.

Asociacija aktyviai bendradarbiauja su žiniasklaida, populiarina Antikos kultūros paveldą ir įvairių sričių profesionalus kviečia skaityti viešas paskaitas jau tradiciniame „Klasikų klube“. Bendradarbiaujant su šalies teatrais, rengiame recenzijų rašymo konkursus, taip pat turime Klasikų teatro trupę, nuolat naujai interpretuojančią garsiausių Antikos dramaturgų kūrinius.

Daug dėmesio skiriame moksleivių ir studentų užsiėmimams, organizuojame stovyklas, kiekvieną rudenį moksleivius kviečiame į „Klasikų akademija“, kur jie gali gilinti savo žinias įvairiose Antikos paveldo srityse. Glaudžiai bendradarbiaudami su mokyklomis ir moksleivių bendruomene, rengiame Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadą, Antikos kultūros konkursą, Antikos dienas mokyklose bei kitus bendrus kultūriniai projektus.

Taip pat bendraujame su kitomis Antiką puoselėjančių valstybių organizacijomis, dalyvaujame tarptautinėse konferencijose ir projektuose, rengiame knygas bei kitus leidinius, o kartu su Lietuvos Respublikos Seimu bei Švietimo ir mokslo ministerija siekiame atgaivinti klasikinio ugdymo tradicijas ir įgyvendinti klasikinės gimnazijos koncepciją, ruošiame Antikos kultūros ir lotynų kalbos programas mokykloms bei mokytojų seminarams.

Klasikų asociacijos finansuoti projektai

2009 metai: Jonas Dumčius. Iš rankraščių palikimo: straipsniai. (LMT)
Klasikinių ugdymo tradicijų ir klasikinės kultūros sklaida. Finansuojamos veiklos: dalyvavimas Euroclassica, tinklalapio administravimas ir tvarkymas, mokytojų seminaras,  Respublikinis moksleivių konkursas „Antikos šviesa“ (LMT)

2010 metai: Klasikinių ugdymo tradicijų ir klasikinės kultūros sklaida.  Finansuojamos veiklos: dalyvavimas Euroclassica (LMT), tinklalapio administravimas ir tvarkymas, informacijos apie akademinės asociacijos veiklą viešinimas (LMT)

2011 metai: Tarptautinė Pabaltijo humanistikos sklaida.  Finansuojamos veiklos: dalyvavimas Euroclassica, tinklalapio administravimas ir tvarkymas, informacijos apie akademinės asociacijos veiklą viešinimas (LMT)

2012 metai: Lotynų kalbos programos gabiems 5-8 klasių mokiniams parengimas (ŠMM)
Euroclassica konferencija Vilniuje

2013 metai: Klasikinės filologijos sklaida: Aristofano komedijų vertimų publikavimas  (Lietuvos kultūros taryba)
Humanitarinio mokslo renginių ciklas. Finansuojamos veiklos: dalyvavimas Euroclassica, Klasikų klubas, tinklalapio administravimas ir tvarkymas. (LMT)

2014 metai: Humanitarinio mokslo renginių ciklas. Finansuojamos veiklos: dalyvavimas Euroclassica, Klasikų klubas, tinklalapio administravimas ir tvarkymas. (LMT)
Metodinės medžiaga Antikos literatūros ir kultūros moduliui parengimas (ŠMM)
Jonas Dumčius. iš rankraščių palikimo: atsiminimai, laiškai (Lietuvos kultūros taryba)
Platonas. Lisidas, arba apie draugystę (Lietuvos kultūros taryba)

2015 metai: Humanitarinio mokslo renginių ciklas. Finansuojamos veiklos: dalyvavimas Euroclassica, Klasikų klubas, tinklalapio administravimas ir tvarkymas. (LMT)
Vergilijus. Bukolikos. Georgikos. Enėjidė. (Lietuvos kultūros taryba)