Narystė – Klasikų asociacija

KAIP TAPTI NARIU?

Norintys prisijungti prie Klasikų asociacijos ir jos veiklų turėtų užpildyti laisvos formos stojimo prašymą bei nario anketą, kurių originalus reikia pristatyti Klasikų asociacijai oficialiu adresu (VU Filologijos fakulteto dekanatas) arba atsiųsti paštu.

Į Asociaciją priimame visus Lietuvos ir kitų šalių aukštųjų mokyklų klasikinės filologijos studentus, absolventus ir kitus besidominčius Antikos kultūra asmenis, kurie dalyvauja Asociacijos veiklose ir yra susipažinę su Įstatais.

Noriu tapti nariu

NARIO MOKESTIS

Visi Asociacijos nariai kartą per metus turi sumokėti 10€ narystės mokestį. Studentams šis mokestis yra 4€. Asociacijos stojimo mokestis yra lygus pirmųjų narystės metų mokesčiui. Nario mokestį galima sumokėti pavedimu į Asociacijos sąskaitą iki gruodžio 30 d. arba įnešti į Asociacijos kasą.

KITA INFORMACIJA

Asociacijos nariai, pažeidę Asociacijos įstatus, kitus vidaus veiklos dokumentus ar be pateisinamos priežasties trejus ar daugiau metų nesumokėję nario mokesčių bei esant kitoms svarbioms priežastims, gali būti išbraukiami iš narių sąrašų bendru Valdybos sprendimu. Tokiu atveju narystės mokestis nėra grąžinamas.

KLASIKŲ ASOCIACIJOS NARIAI

 • Adomėnas Mantas
 • Ališauskas Vytautas
 • Ambrazaitė Agnė
 • Andziulytė Dalia
 • Arbušauskaitė Arūnė Liucija
 • Bajorinas Domantas
 • Banytė Elžbieta
 • Baranovas Ruslanas
 • Baronienė Jūratė
 • Bartninkas Vilius
 • Baumilienė Onutė
 • Beinoravičiūtė Rūta
 • Bielinytė Aurelija
 • Biržietienė Skirmantė
 • Bončkutė Roma
 • Brunevičiūtė Raimonda
 • Bučiūtė Diana
 • Čelutka Simas
 • Čirūnaitė Jūratė
 • Čiurinskas Mintautas
 • Daukšaitė Gabija
 • Daukšienė Ona
 • Dikmonienė Jovita
 • Drazdauskienė Liudvika
 • Dručkutė Genovaitė
 • Garbačiauskas Paulius
 • Garliauskas Vidas
 • Girdvainytė Lina
 • Grigaravičiūtė Aušra
 • Grigonienė Giedrė
 • Gudaitytė Dalija
 • Jezukevičienė Rima
 • Joffytė Indrė
 • Juchnevičienė Nijolė
 • Juozapaitienė Rusnė
 • Jurgaitytė Živilė
 • Kadytė Nijolė Liucija
 • Kairienė Audronė
 • Kardelis Naglis
 • Katilienė Irena
 • Kazimierėnas Arnoldas
 • Kazlauskas Emilis
 • Keršienė Dovilė
 • Klingaitė – Dasevičienė Nijolė
 • Kubilinskienė Dalia
 • Koženiauskienė Regina
 • Kučinskienė Audronė
 • Kurlavičiūtė Gintarė
 • Kvizikevičiūtė Milda
 • Lyvens Karolis Manfreds
 • Maciūnienė Anna
 • Malakauskas Algirdas
 • Malikėnienė Rita
 • Markevičiūtė Ramunė
 • Mockus Justas
 • Morkevičienė Sigita
 • Morkus Jonas
 • Nedzinskaitė Živilė
 • Niauronytė Vilija
 • Noreikaitė Aistė
 • Pabijutaitė Živilė
 • Paškonytė Stasė
 • Peluritis Laurynas
 • Poleskaja Kornelija
 • Puolikaitė Klementina
 • Rakutienė Silvija
 • Ramonienė Meilutė
 • Riabičeva Anastasija
 • Rybakovas Artūras
 • Riklius Tomas
 • Rinkūnaitė Aušra
 • Ruzas Mantautas
 • Sabolius Kristupas
 • Safonovas Igoris
 • Staišiūnaitė Viktorija
 • Stasiulionienė Daiva
 • Staškevičienė Dalia
 • Strockis Mindaugas
 • Stundžia Bonifacas
 • Subačius Paulius Vaidotas
 • Svarevičiūtė Kristina
 • Svirskaitė Gendvilė
 • Šarkauskienė Laima
 • Šarkauskienė Skirmantė
 • Šedbaraitė Inga
 • Štikonaitė Irena
 • Šuliokaitė Aistė
 • Tamulaitytė Vilma
 • Ulčinaitė Eugenija
 • Vaičiulytė Gintarė
 • Vaiginytė Akvilė
 • Valienė Rasa
 • Vaškelienė Asta
 • Važgėlaitė Raminta
 • Veličkienė Aleksandra
 • Vildžiūnas Pranas
 • Vitkauskas Antanas
 • Zalanskaitė Agnė
 • Zubavičienė Ineta
 • Žalytė Viktorija