2014 m. ataskaita – Klasikų asociacija

2014 m. ataskaita

Klasikų asociacijos valdybos veiklos ataskaita – 2014 metai

 1. Valdybos veiklos organizavimas, darbo planavimas

Ši valdyba išrinkta 2012 m. gruodžio 8 d. ir veikia pagal naujus įstatus, pasirašytus 2012 m. gruodžio 7 d. Valdybos įgaliojimai baigsis 2015 m., kitais metais visuotiniame susirinkime rinksime naują valdybą. Kvieiču visus pradėti galvoti apie kandidatūras į naująją valdybą. O kol kas aktyviai veikia prieš dvejus metus išrinkta valdyba (9 nariai):  Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė), Vytautas Ališauskas, Raimonda Brunevičiūtė, Audronė Kučinskienė, Anna Maciūnienė, Agnė Zalanskaitė, Vilius Bartninkas, Raminta Važgėlaitė, Akvilė Vaiginytė. Ne visi valdybos nariai gyvena ar nuolatos būna Vilniuje, bet visų darbu aš esu patenkinta. Reikia pridurti, kad daugelis valdybos posėdžių būna išplėstiniai, juose dalyvauja ir gerų patarimų teikia ir kiti asociacijos nariai – tiek mokytojai, tiek studentai , tiek dėstytojai, tiek politikai – jie yra labai aktyvūs, be jų pagalbos negalėtume atlikti daugelio suplanuotų dalykų; jiems norime nuoširdžiai padėkoti. Ypatinga padėka asociacijos nariams studentams, kuriems tenka nemaža darbų apimtis: jie asociacijos projektuose yra ir režisieriai, ir aktoriai, ir kompozitoriai, ir dailininkai, ir maketuotojai, ir rodyklių sudarytojai, ir dėstytojai, ir korektoriai, ir tekstų rašytojai, ir diskusijų moderatoriai, ir vadybininkai, ir renginių organizatoriai. Jų savanorystės veikla duoda naudą mums visiems, bet taip pat ir jiems: visi mūsų studentai jau turi neeilinius gebėjimus ir talentus, o dalyvaudami asociacijos projektuose įgauna darbo patirties ir atitinkamų kompetencijų. Beje, šiandien Lietuvoje švenčiama savanorystės diena; ji simboliškai sutapo su mūsų metų renginiu.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 10 valdybos posėdžių, 4 atskirus darbo barus kuruojančių grupių pasitarimai, pasiskirstytos veiklos sritys  ir atsakomybės.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo tęsiamos prieš pusantrų metų pradėtos veiklos:

 • vis dar populiarus Klasikų klubas – šiais veiklos metais surengti 7 renginiai, juose dalyvavo ir pranešimus skaitė žinomi Lietuvos mokslo ir kultūros atstovai: komunikacijos ir reklamos specialistas Viktoras Bachmetjevas (VDU), profesorius Rimvydas Petrauskas (Istorijos fakultetas), Oksfordo?? doktorantas matematikas Justinas Daugmaudis, Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė …? Maslauskaitė, Vytautas Ališauskas (Filologijos fakultetas), Eglė Patiejūnienė (LEU), Pranas Vildžiūnas. Prieš savaitę KRF pateiktas naujas projektas, kuriame viena iš numatytų veiklos sričių yra tolesnė Klasikų klubo tradicijos tąsa, galbūt kiek nauju rakursu (numatytas finansavimas lektoriams);
 • tęsiama Antikos kultūros konkurso 9-12 klasių moksleiviams tradicija; jau prasidėjo moksleivių registracija; konkursas kartu su Nacionaline Lotynų kalbos ir Antikos žinių olimpiada vyks vasario 27 dieną;
 • tą pačią dieną vyks ir tradicinis mokytojų seminaras; į seminaro organizavimą ir į konkurso užduočių rengimą įsitraukia ir įvairių Lietuvos mokyklų mokytojai;
 • tęsiama Klasikų teatro – studentų teatro – tradicija; prieš metus pastatytas spektaklis „Elektra“, kuris buvo rodomas ir olimpiados dalyviams , ir Vilniaus Kultūros nakties programoje.

Dabar jau įpusėjo naujo spektaklio repeticijos, tačiau, koks tai bus spektaklis, tebūnie staigmena.

 • savo veiklą tęsia ir plėtoja Klasikų akademijos kuratoriai – Vilius ir Gendvilė; nuo šių metų Klasikų akademija įtraukta į universiteto MVG programų registrą, dalyviams išduodami universiteto patvirtinti pažymėjimai;
 • tenka pripažinti, kad šiais metais neorganizavome Klasikų vasaros stovyklos Kražiuose, nors ji ir buvo planuota; tai įvyko apsvarsčius paskutinės stovyklos patirtį; buvo nutarta atnaujinti formatą ieškant finansavimo; į KRF pateiktą jaunimo kultūrinės veiklos projektą įtrauktas ir šis renginys, tikimės, kad mums pasiseks gauti finansavimą.
 1. Šias metais daugiau dėmesio skirta projektinei veiklai; ji gali būti pavadinta sėkminga. Parengti ir įvykdyti iš viso 5 skirtingi projektai:

KRF buvo pateikti du leidybiniai projektai: mūsų mokytojo J. Dumčiaus archyvinės medžiagos – laiškų ir atsiminimų – leidimas; knyga išėjo,  ją jau galite įsigyti;

Platono dialogo Lisidas vertimas ir komentarai; išeis iki metų pabaigos. Reikia ypač akcentuoti, kad leidybiniuose projektuose dirba ir mūsų studentai, kurie, kas mums buvo seniai aišku,  tikrai turi įgiję kompetencijų ne tik šiems, bet ir kitiems darbams;

KRF yra pateiktas dar vienas leidybos projektas; šį kartą tai jau ne Jono Dumčiaus kūrybinis ir mokslinis palikimas, bet kitas autorius ir kiti kūriniai; tegul tai lieka paslaptis.

Beje, praėjusiais metais Asociacijos išleista Aristofano komedija „Paukščiai“ labai sėkmingai buvo pristatyta Litexpo knygų mugės metu.

Teikėme projektus ir gavome finansavimą asociacijos veiklai remti tiek iš LMT, tiek iš KRF.

Taip pat laimėjome ir UPC bei ŠMM organizuotą konkursą Švietimo bendruomenių asociacijų programoms finansuoti. Pagal jį parengėme Metodinę priemonę literatūros dėstymo programai 9 klasėje.

Asociacija taip pat teikė ŠMM apdovanojimui mokytoją Viliją Niauronytę už metodinės medžiagos lotynų kalbos dėstymui 5 klasėje parengimą.

Beje, šių metų naujiena, kurią ypatingai svarbu pabrėžti, – A. Kulviečio mokykloje visa penkta klasė – 29 mokinukai – pradėjo mokytis lotynų kalbos.

Dar viena naujiena: pavasarį buvo organizuoti lotynų kalbos kursai – mokami  – Anna Maciūnienė dirbo neatlygintinai, mokesčiai papildė asociacijos biudžetą. Kursus baigė 4 klausytojai.

Reikia tęsti šį pavasarį.

III. Aktyviai buvo dirbama siekiant realizuoti Klasikinės gimnazijos projektą – bendradarbiaujant su A. Kulviečio mokykla. Kiek žinau, vakar turėjo vykti labai svarbus mokyklos likimo svarstymas Vilniaus m iesto savivaldybėje.

 1. Bendradarbiavimas su Europos klasikų asociacijomis

Klasikų asociacijos pirmininkė 2014 metų  Euroclassica kongrese Kopenhagoje (rugpjūčio 28-rugsėjo 1) (asociacijai tai finansiškai nieko nekainavo), asociacijos nario mokestis – 150 EU – sumokėtas iš tam skirtų LMT projekto  lėšų.

Kongrese buvo pristatyta  bendro Euroclassica asociacijos projekto Europatrida idėja – įvykdyto projekto Europatria tęsinys.  Projekte dalyvaus ir Lietuvos klasikai.

Taip pat nutarta, kad ir Lietuvos moksleiviai nuo šių metų įsitrauks į europinį Europos komisijos kuruojamą lotynų kalbos konkursą _ ELEX-2014. Dalyvauti užsiregistravo 5 mokyklos, konkursas vyks gruodžio 17 dieną.

Šiais metais Euroclassica kasmetinėje Academia Homerica konferencijoje dalyvavo 2 asociacijos nariai;

2 asociacijos narės ir viena Olimpiados nugalėtoja – Viktorija Tūzaitė iš Salantų gimnazijos – šiais metais pirmą kartą dalyvavo Ispanijos Academia Saguntina mokymo programoje; asociacija skyrė 200 EU moksleivės dalyvio įmokai sumokėti.

 1. Asociacijos dalyvavimas ŠMM darbo grupėse
 2. Bendradarbiauta su ŠMM.
 3. Asociacijos veiklos, uždavinių viešinimas, klasikinių vertybių ir Antikos kultūros žinių sklaida

Mūsų paskyroje Facebook‘e – 813 gerbėjų.

Atnaujinama asociacijos el. svetainė.