2015 m. ataskaita – Klasikų asociacija

2015 m. ataskaita

Valdybos veiklos organizavimas, darbo planavimas

Ši valdyba išrinkta 2012 m. gruodžio 8 d. ir veikia pagal naujus įstatus, pasirašytus 2012 m. gruodžio 7 d. Valdybos įgaliojimai baigiasi, šiame susirinkime asociacijos nariai turi išsirinkti naują valdybą.

Prieš trejus metus išrinkta valdyba (9 nariai): Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė), Vytautas Ališauskas, Raimonda Brunevičiūtė, Audronė Kučinskienė, Anna Maciūnienė, Agnė Zalanskaitė, Vilius Bartninkas, Raminta Važgėlaitė, Akvilė Vaiginytė.

Manau, kad po truputį pavyksta įrodyti visuomenei Antikos paveldo reikšmę ir pagrįsti klasikinio išsilavinimo prestižą, įgyvendinti savanorystės ir atsakingo pasirinkimo tradicijas. Džiugu, kad veiklos strategija, mūsų asociacijos taikyta jau nuo 2007 m., pagaliau tampa valstybinių ir kitų institucinių strategijos dalimi.

Surengta 10 posėdžių per metus. Tai liudija, kad veiklos būta daug, tą patvirtina ir rezultatai.

Nauja tradicija, prigijusi Klasikų asociacijos valdybos veikloje ir trunkanti ne vienerius metus: daugelis valdybos posėdžių būna išplėstiniai. Visi asociacijos nariai linkę prisiimti atsakomybę už sėkmingą asociacijos veiklą ir noriai dalijasi darbų naštą, nors vargu, ar entuziastingai atliekamus darbus galima vadinti našta. Dėkoju visai valdybai ir asociacijos nariams, kurių motyvacija ir entuziazmas skatina mus tobulėti, žinoma, pirmiausia studentams. Visų asociacijos narių dėka turime veiklos tradiciją su kokybės ženklu.

Asociacijos veiklą šiais metais gražiai įprasmina nuo pat asociacijos įsteigimo pradžios kurta, šiais metais pagaliau Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos mokytojų – asociacijos narių parengta ir ŠMM patvirtinta „Klasikinio ugdymo sistemos samprata“ bei Klasikinės gimnazijos įsteigimas nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.

Šio tikslo siekėme nuo pat asociacijos įsteigimo 2007 m. 2009 m. asociacijos atstovai buvo pakviesti į diskusiją šiuo klausimu Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete, kuriame buvo gautas politinis pritarimas tokios koncepcijos rengimui. 2010 m. vyko asociacijos organizuota nacionalinė konferencija LR Seime „Klasikinio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos“. 2013 m. gruodžio 13 d. asociacijos visuotiniame susirinkime buvo pristatyta pirminė „Klasikinio ugdymo koncepcija“. 2014 m. gruodžio 5 d. asociacijos visuotiniame susirinkime buvo pritarta jau atnaujintai „Klasikinio ugdymo koncepcijai“.

Tuo vadovaujantis, vyko dialogas su ŠMM, kuris priminė Tolkieno „Hobito“ kelionę. Galiausiai buvo pritarta koncepcijos kelioliktam „patobulintam“ variantui („patobulinimas“ reiškia visišką atnaujinimą). Per šiuos metus vyko nuolatinė diskusija su ŠMM atstovais, savivaldybe, lobizmas, sunkus koncepcijos rengimo darbas, jos pristatymas ir polemika viešojoje erdvėje. Tuo pat metu Abraomo Kulviečio mokykloje vyko „pilotinis projektas“: mokytoja Vilija Niauronytė parengė lotynų kalbos dėstymo 5-oje klasėje metodiką bei metodinę medžiagą, 2014 m. rugsėjo 1 d. viena penkta klasė – 29 mokinukai – pradėjo mokytis lotynų kalbos.

Kita veikla:

I. Klasikų klubas. 2015 m. Klasikų klube buvo skaitytos 8 viešos paskaitos (2014 m. – 7):

1. Diskusija: „KAS TOKS YRA DRAUGAS, MUMS DAR NEPAVYKO ATRASTI“ (Platonas, Lisidas) (Ruslanas Baranovas ir dialogo vertėjas bei komentatorius Vilius Bartninkas, sausio 5 d.);

2. „Išminties meilė ar ideologija: klasikinės politinės filosofijos santykis su politika“ (Vladimiras Laučius, vasario 3 d.);

3. „Forum Romanum et cetera: kas yra autentika?“ (Audronė Kučinskienė, kovo 3 d.);

4. „Antikos vertybės šiuolaikiniame pasaulyje: demokratija, žodžio laisvė, piliečių lygybė. Kritinis žvilgsnis“ (Rimvydas Valatka, balandžio 2 d.);

5.„Žmogus, kuris žinojo viską, arba apie žinojimo kilmę“ (Kristupas Sabolius ir Tomas Ramanauskas, balandžio 22 d.);

6. „Demokratijos kritikai prieš 2500 metų ir ką jie gali pasakyti dabar?“ (Mantas Adomėnas, gegužės 19 d.);

7. „Artimieji Rytai – civilizacijos aušra ir griūtis“ (Naglis Kardelis, spalio 6 d.);

8. „Gyvieji paveikslai Lietuvoje“ (Helmutas Šabasevičius, lapkričio 17 d.).

II. Sėkmingai vykdyta Klasikų akademija (organizatoriai Gendvilė Svirskaitė ir Vilius Bartninkas). Šioje, Trečiojoje akademijoje dalyvavo 54 moksleiviai (2014 m. – 36 ).

III. Republikinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada buvo surengta, ji įvyko vasario 27 d., 25 moksleiviai; kartu buvo surengtas ir respublikinis Antikos kultūros žinių konkursas

IV. Klasikų teatras plėtojo veiklą (yra perspektyvos virsti fakulteto teatru) – nusisuko nuo tragedijos ir drąsiai nėrė į komedijos žanrą (Debesis bestatant), o šiemet – į miuziklą ar roko operą. Nekantriai laukiame naujos premjeros ir už didžiulį darbą dėkojame Emilijai Ignatavičiūtei ir jos šauniajai teatro trupei.

V. 2015 m. pateiktos paraiškos ir vykdyti 2 projektai (praėjusiais metais – 5): LKT skyrė finansavimą projektui Išeivijos kūrybos sklaida Lietuvoje: Antano Rukšos raštų leidyba (3400 EUR) (Audronė Kučinskienė) – tai jau ketvirtoji asociacijos išleista knyga.

Skirtas LMT finansavimas pagal asociacijų plėtros projektus Humanitarinio mokslo populiarinimo renginių ciklas (1665 EUR); dalis lėšų buvo numatyta asociacijos svetainei atnaujinti.

Pateiktas dar vienas (Gendvilė Svirskaitė, Vilius Bartninkas) – Klasikų vasaros stovykla (finansavimas neskirtas; praėjusiais metais taip pat teikėme projektą, bet finansavimas nebuvo skirtas).

Klasikų stovykla vyko 2 kartus, 2012 ir 2013 m., tačiau nebuvo organizuota nei 2014, nei 2015 m. 2012 m. ir 2013 m. viską nulėmė mūsų didelis entuziazmas ir gauta parama. 2012 m. stovykla vyko labai sėkmingai. Po 2013 m. stovyklos paaiškėjo, kad reikia permąstyti stovyklos koncepciją ir ieškoti finansavimo. Deja, 2014 m. mūsų pastangos kol kas nedavė rezultatų.

Bendradarbiavimas su Europos klasikų asociacijomis – Euroclassica

Klasikų asociacijos pirmininkė ir valdybos narė Audronė Kučinskienė dalyvavo 2015 metų Euroclassica kongrese Maltoje (rugpjūčio 27–31). Asociacijai tai finansiškai nieko nekainavo, nes buvo gautas LMT finansavimas pagal asociacijų plėtros projektus). Euroclassica narystės mokestis – 150 EUR – sumokėtas iš tam skirtų LMT projekto lėšų.

Šis kongresas Euroclassica asociacijai taip pat buvo rinkiminis: pasibaigė 2011 m. išrinktos valdybos ir prezidento kadencija (4 metai). Klasikų asociacija yra Euroclassica narė nuo 2008 m. Klasikų asociacijos pirmininkė Nijolė Juchnevičienė dalyvavo Euroclassica valdyboje nuo 2011 m.

Kongrese Maltoje išrinktas naujas Euroclassica prezidentas ir nauja valdyba. N.Juchnevičienė tapo naujos valdybos nare ir viceprezidente.

Kitais metais vyks ypatingas kongresas Atėnuose, Euroclassica 25-mečiui paminėti skirta konferencija.

Klasikų asociacija antrus metus organizuoja Europinį Europos komisijos remiamą, Euroclassica rengiamą europinį lotynų kalbos bei Antikos kultūros žinių konkursą – ELEX. 2014 m. jame dalyvavo 4 Lietuvos mokyklos, skirtas 21 apdovanojimas. 2015 – 5 mokyklos, 4 apdovanojimai (iš 64 dalyvių).

2015 m. išėjo Europos šalių lotynų kalbos ir kultūros vadovėlis European symbols. Jame yra ir svarus Lietuvos Klasikų asociacijos indėlis (Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokytoja O. Baumilienė ir jos mokiniai).

Academia Homerica vasaros mokykloje Londone dalyvavo Gendvilė Svirskaitė.

Academia Saguntina mokymo programoje Ispanijoje – Emilija Ignatavičiūtė ir Gražina Kelmelytė.

Esame paramos gavėjai: 2015 m. gavome 2% paramą asociacijos veiklai, iš viso 393, 86 EUR. UAB „Plastima“ skyrė 400 EUR; Leidykla „Šviesa“ mums suteikė paramą knygomis, kurių vertė 88,93 EUR.

Kartu esame rėmėjai (remiame studentų keliones į vasaros stovyklas, klasikų teatro veiklą) ir taip pat darbdaviai: 2015 m. įdarbinome 9 žmones pagal paslaugų sutartį ( iš jų 3 studentai, iš viso išmokėta -3561,48 EUR).