Asociacijos steigiamasis susirinkimas – Klasikų asociacija

Asociacijos steigiamasis susirinkimas

2007 m. birželio 22 d., penktadienį, 16 val. VU Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje įvyko Klasikų Asociacijos pirmasis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 46 nariai iš įvairių Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos, Elektrėnų) ir įstaigų (VU, VPU, LTU, EHU, KMU, KTU, KU, ŠU, LLTI). Ypatingai džiugu, kad į susirinkimą atvyko daug lotynų kalbos mokytojų iš įvairių šalies mokyklų (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos, Vilniaus Simono Daukanto mokyklos, Vilniaus Abraomo Kulviečio mokyklos, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos).

Susirinkimui pirmininkavo VU Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros profesorė habil. dr. Eugenija Ulčinaitė. Susirinkime buvo patvirtinti Asociacijos įstatai, valdyba, pristatyti Asociacijos tikslai ir uždaviniai, numatyta artimiausios veiklos programa, išrinkta revizijos komisija. Valdybą sudaro: alumnai — Anastasija Riabičeva, Anna Maciūnienė; studentai — Gabija Daukšaitė, Rasa Jaruševičiūtė; „praktikuojantys” klasikai — Nijolė Juchnevičienė, Mantas Adomėnas; bičiulis – Kristina Svarevičiūtė. Valdybos pirmininku išrinktas Mantas Adomėnas.

Į revizijos komisiją išrinkti: Irena Štikonaitė (VU), Vidas Garliauskas (A. Kulviečio mokykla), Sigita Morkevičienė (KMU).

Susirinkusius pasveikino Filologijos fakulteto dekanas doc. dr. Antanas Smetona; filosofas Vytautas Ališauskas ir profesorė Eugenija Ulčinaitė apžvelgė Klasikinės filologijos gyvavimo istoriją Lietuvoje, jos vietą ir svarbą Lietuvos kultūrai.
Sveikinimo žodį tarė ir Vilniaus Abraomo Kulviečio mokyklos mokytoja Vilija Niauronytė-Erlickienė.

Po oficialios dalies bendravimas buvo pratęstas Istorijos fakulteto kavinėje.

 


Kolegos renkasi į V. Krėvės auditoriją, kur
netrukus prasidės steigiamasis susirinkimas. Pirmoje eilėje: Rita Vairaitė-Latvėnienė, Asta Matuzevičiūtė-Vaškelienė, Živilė Jurgaitytė. Antroje
eilėje: Klasikinės filologijos katedros dėstytojos Kristina Svarevičiūtė, Irena
Štikonaitė. Trečioje eilėje: 2006 m. magistrė Olesia Davydenko, 2005 m.
bakalaurė Inga Ožalaitė-Darašienė.

 


Klasikinės filologijos BA4 studentės Ineta
Tolstovaitė ir Jurgita Polonskytė, garsiojo

Simposiumo
organizatorės. Dešinėje Kristina Svarevičiūtė.

 


Olesia Davidenko, Inga Ožalaitė-Darašienė, 2006 m.
bakalaurė Ivona Sverženiuk.

 


Irma Klijūnaitė (Šiaulių universitetas ), Algirdas Malakauskas (1979 m. absolventas, dabar Šiaulių universiteto
docentas) ir jo žmona.

 


Asociacijos steigėjų grupės narės, klasikinės
filologijos BA3 studentės Gabija Daukšaitė ir Rasa Jaruševičiūtė.

 


Klasikinės filologijos BA3 studentė Milda
Pulmonaitė; 1967 m. absolventė Regina Koženiauskienė (dabar Vilniaus
universiteto profesorė).

 


Onutė Razminaitė-Baumilienė, S. Nėries gimnazijos mokytoja, 1986 m. absolventas Vidas Garliauskas, Vilija Niauronytė-Erlickienė.

 


Susirinkimą atidaro prof. Eugenija Ulčinaitė.
Iš kairės į dešinę: Rasa Jaruševičiūtė, Klasikinės filologijos katedros vedėja
doc. Nijolė Juchnevičienė, prof. Eugenija Ulčinaitė, Asociacijos valdybos narė, Europos Humanitarinio Universiteto lotynų ir graikų kalbų dėstytoja Anastasija Riabičeva (2006 m. magistrė).

 


Algirdas Malakauskas ir jo žmona,Kristina
Svarevičiūtė, Irena Štikonaitė, 1992 m. absolventė Asta Krakytė; dešinėje Olesia
Davydenko.

 

 


Susirinkime dalyvavo Vilniaus universiteto
Filologijos fakulteto dekanas doc. Antanas Smetona.

 


Kalba Asociacijos pirmininkas doc. Mantas
Adomėnas.

 


2003 m. magistras Kristupas Sabolius; Vidas
Garliauskas.

 


Ineta Tolstovaitė, Jurgita Polonskytė, Ivona
Sverženiuk, Filosofijos fakulteto doktorantė Aušra Grigaravičiūtė.

 


Onutė Baumilienė, Vidas Garliauskas, Olesia Davydenko, Inga
Ožalaitė-Darašienė, Ineta Tolstovaitė, Ivona Sverženiuk.

 


Klasikinės filologijos katedros socialinis
partneris Vytautas Ališauskas, 1993 m. absolventas Naglis Kardelis (dabar
Klasikinės filologijos katedros dėstytojas); 1998 m. magistrė Živilė
Nedzinskaitė.

 


Kalba Filologijos fakulteto dekanas
doc. Antanas Smetona.

 


Visi susirinkusieji jautė, kad šis susirinkimas
yra retas ir svarbus įvykis, kurio prisiminimus norėtųsi išsaugoti ateičiai.
Kolegė filmuoja dekano kalbą.

 


Rasa Jaruševičiūtė, Nijolė Juchnevičienė,
Eugenija Ulčinaitė.

 


2005 m. magistrė Indrė Joffytė, BA3 studentės
Gintė Medzvieckaitė ir Milda Pulmonaitė.

 


Dekano kalba buvo smagi ir įkvepianti.

 


Pasisakymų klausosi Rasa Jaruševičiūtė, Nijolė
Juchnevičienė.

 


Indrė Joffytė, Kristina Svarevičiūtė, Irena
Štikonaitė.

 


Kalba 1977 metų absolventė Vilija Niauronytė, Vilniaus Abraomo Kulviečio mokyklos lotynų kalbos mokytoja.

 


1976 m. absolventė Meilutė Ramonienė (dabar
Vilniaus universiteto docentė).

 


Kalba studentų atstovė Rasa Jaruševičiūtė.

 


Irena Štikonaitė, Asta Krakytė, 1991 m.
absolventė Ona Daukšienė.

 


Kalba prof. Eugenija Ulčinaitė.

 


Kalba Vytautas Ališauskas.

 


Sigita Morkevičienė, Kauno Medicinos Universiteto dėstytoja, Angelė Rimševičienė.

 


Asociacijos steigimo organizatorė Anna
Maciūnienė (2006 m. magistrė).

 


Rasa Jaruševičiūtė, Nijolė Juchnevičienė.

 


Algirdas Malakauskas ir jo žmona,Kristina Svarevičiūtė.

 


Klasikinės katedros vedėja doc. Nijolė
Juchnevičienė uždaro susirinkimą. Iš kairės į dešinę: Rasa Jaruševičiūtė, Nijolė
Juchnevičienė, Eugenija Ulčinaitė, Anastasija Riabičeva.

 

Susirinkimui pasibaigus.
Antroje eilėje iš kairės: Rita Vairaitė-Latvėnienė,
Živilė Jurgaitytė, prof. Eugenija Ulčinaitė, Ona Dilytė-Daukšienė, Asta
Matuzevičiūtė-Vaškelienė, Irena Štikonaitė, doc. Nijolė Juchnevičienė, Rita
Paldavičiūtė-Malikėnienė. Pirmoje eilėje: Živilė Nedzinskaitė ir Dovilė
Lukšaitė-Keršienė.