Colloquium Balticum VIII Vilnense – Klasikų asociacija

Colloquium Balticum VIII Vilnense

Reception and Spread of the Classical Culture in the Baltic Region

Vilnius, November 12–15, 2008

The conference will take place at V. Krėvė Lecture Hall (118),
Vilnius University, Faculty of Philology

Conference Programme
Photos

Lietuvos atstovų pranešimai:
Naglis Kardelis. Gaping Eyes and Staring Mouth: on Plato’s Literary Subtlety in Resp. VII, 529 a-c
Paulius Garbačiauskas. Few Notes on the Structure of Aratus’ Phainomena
Tomas Veteikis. Μελέται versificatoriae generosorum iuvenum Andreae et Alexandri Chodcievitiorum – exemplum internationalis scholasticae poeseos Christianae

Sponsored by: Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto filologijos fakultetas, Kultūros rėmimo fondas, Klasikinės filologijos katedra, Klasikų asociacija, Vilniaus miesto savivaldybė, The European Office – LLP/Erasmus, Philipps–Universität Marburg