Dunojumi romėnišku laivu II – Klasikų asociacija

Dunojumi romėnišku laivu II

Moderni romėniško Dunojaus patrulinio laivo kopija Danuvina Alacris liepos 16 d. išplaukė iš Ingolštato ir leidosi į tris su puse mėnesio truksiančią kelionę iki Dunojaus žiočių. Ketvirtajame kelionės etape Vengrijoje, nuo Budapešto iki Bajos, dalyvauja ir lietuvis, klasikinės filologijos alumnas, vertėjas, istorijos doktorantas Arnoldas Kazimierėnas, kurio įspūdžiais dalijamės šioje serijoje. Pirmąją kelionės įspūdžių dalį galite rasti čia >

2 diena (rugpjūčio 16)

Danuvina Alacris įgula Matrikos stovykloje apsistojo keletui dienų. Ryte įgula buvo pakviesta aplankyti Legio X Gemina stovyklą. Čia galėjo susipažinti su ankstyvosios imperojos laikotarpio romėnų ginkluote ir karinių stovyklų buitimi. Vėliau legionieriai buvo pakviesti atsakomojo vizito į patrulinį laivą.
Százhalombattoje tuo pačiu metu vyko ir tarptautinis folkloro festivalis SUMMERFEST 2022, vienas didžiausių tokio pobūdžio festivalių Europoje. Į tradicinį dalyvių paradą, nusidiekiantį per visą miestelį, buvo pakviesta ir romėniško laivo įgula. Suvienijusi jėgas su X legiono kariais įgula pražygiavo parado priekyje ir prisistatė festivalio svečiams bei žiūrovams.

3 diena (rugpjūčio 17)

Apylinkių tyrinėjimas. Įgula lankėsi Százhalombattos archeologiniame parke, kuris atkuria akmens ir bronzos amžiaus gyvenvietes, moko apie tų laikų žmonių gyvenimą ir buitį. Parke taip pat yra keturi laidojimo tumulai. Viename jų įrengta ekspozicija, demonstruojanti tuometinius laidojimo papročius ir tumulų statybos subtilumus.
Vėliau buvo aplankytas Matrikos muziejus. Nors kolekcija nedidelė, tačiau čia galima rasti svarbų eksponatą – altorių, kuriame paminėtas Matrikos stovyklos vardas. Vakare X Legiono kariai atliko aukojimus, skirtus pamaloninti Dunojaus upės dievybę ir prašoma saugios tolimesnės kelionės Danuvina Alacris laivui.

4 diena (rugpjūčio 18)

Ryte Danuvina Alacris išplaukė lankyti naujų limų. Pirmasis sustojimas – Ercsi miestelyje. Šioje vietoje stovėjo ne stovykla, tačiau įtvirtintas bokštas, skirtas perduoti signalus iš vienos stovyklos į kitą. Įgulą tradiciškai pasitiko miesto meras ir vietiniai gyventojai. Miestelio muziejuje, įsikūrusiame buvusioje karinėje Vengrijos kariuomenės bazėje, buvo apžiūrėti čia rasti romėniški artefaktai. Vienas jų – mylakmenis, žymėjęs 29 mylią nuo Akvinko (Budapeštas) miesto. Deja, mylakmenio užrašai neišlikę, nes po II Pasaulinio karo prie jo grandine buvo pririštas šuo, kuris visus užrašus nutrynė. Netoliese rastas beveik 300 romėniškų monetų lobis, kurį barbarų puolimo metu paslėpė vienas iš romėnų kareivių. Tai buvo beveik visa jo alga, uždirbta per 25 tarnybos metus. Pasistiprinusi vietinių paruoštu guliašu įgula išplaukė toliau. Vakare buvo pasiektas Adony miestas. Tai dar vienas buvęs romėniškas limas – Vetus Solina. Pasikeitus Dunojaus vagai, dalis romėniško forto buvo nuplauta, likusi dalis dar laukia kasinėjimų. Vis tik žinoma apie šioje vietoje stovėjusius medinius stebėjimo bokštus, kurie buvo apjuosti dviem gynybiniais grioviais. Prieš keletą metų vietiniai gyventojai atrado ir atidengė nuo augmenijos kelius, vedusius iš ir į šį fortą.

5 diena (rugpjūčio 19)

Rytas prasidėjo trumpu valandos plaukimu iki Kulcs. Nors nėra žinių, ar čia buvo įsikūrę romėnai, tačiau vietiniai maloniai priėmė ir pavaišino įgulą. Toliau laukė poros valandų plaukimas iki Dunaújváras, kuriame būta romėnų Intercisa karinės stovyklos. Intercisa buvo pagalbinė karinė stovykla, pastatyta valdant Trajanui – iš pradžių iš medžio ir žemių, vėliau, po Makromanų karų, valdant Konstancijui II, perstatyta iš akmens. Kasinėjimai atidengė kai kuriuos stovyklos pastatus, kuriuos galima pamatyti ir šiandien. Pirmą kartą šiame plaukimo etape įgulai teko susigrumti su Dunojumi. Artėjanti audra ir pakilęs vėjas pareikalavo jėgų, tačiau Danuvina Alacris saugiai prisišvartavo dar viename limų uoste.