Keisti romėniški papročiai 2: „spalio arklys“ – Klasikų asociacija

Keisti romėniški papročiai 2: „spalio arklys“

Įprastai romėnai rituališkai aukodavo gyvūnus, kurių mėsą po to galima būtų suvalgyti, tačiau spalio 15 d. Marso laukuose Romoje būdavo aukojamas equus october – lot. spalio arklys. Ši auka, skirta karo dievui Marsui, žymėjo žemdirbystės ir karybos sezono pabaigą.

Iš kur atsirado toks paprotys?

Romėnų gramatikas Festas rašo, kad prieš aukojimą vykdavo dvikinkių vežimų lenktynės, o laimėjusios komandos žirgas, esantis važnyčiotojo dešinės rankos pusėje, būdavo paskiriamas dievo Marso garbei.

Laimėjęs žirgas būdavo perveriamas ietimi. Tuomet nukertama galva, dėl kurios rungdavosi Subūros ir Via Sacra rajonų gyventojai. Jei laimėdavo Subūra, jie arklio galvą iškilmingai prikaldavo prie senovinio Mamilijaus bokšto. Jei pasisekdavo Via Sacra gyventojams, jie arklio galvą iškeldavo ant buvusių karalių rūmų sienos Forumo pašonėje. Arklio uodega buvo kuo greičiau nešama į Forumą, kur šviežiu krauju buvo apšlakstoma „Romos širdis“

Kai kurie romėnų istorikai manė, kad šis aukojimas turėjo priminti Trojos arklį, nes romėnai save kildino iš trojėnų. Vėlesni šaltiniai manė, kad ritualas susijęs su etruskais.