Klasikinės fil. studentų konferencija 2023 – Klasikų asociacija

Klasikinės fil. studentų konferencija 2023

VU FlF Klasikinės filologijos katedra kviečia į trečiąją studentų konferenciją. Šių metų konferencija yra skiriama romėnų poeto Vergilijaus didaktinei poemai Georgikos (29 m. pr. Kr.). Konferencijos metu bus nagrinėjamas kūrinio istorinis kontektas, skaitytojo bei aukso amžiaus koncepto problematika Vergilijaus kūryboje, Georgikų sąsąjos su stoikų ir Lukrecijaus filosofija.

Georgikas lietuviškai yra išvertę: Antanas Dambrauskas (1971 m.), Antanas Rukša (1975 m.) ir Alfonsas Nyka-Niliūnas (1984 / 1997 m.).

Konferencija vyks kovo 18 d., šeštadienį, nuo 11.00 val. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto K. Donelaičio auditorijoje.

 

Konferencijos programa

11.00–11.20 Konferencijos atidarymas
Tomas Riklius „Geriausias geriausio poeto kūrinys
11.20–11.40 Gabrielė Černiauskaitė „Apie ūkį ir bites: istorinių realijų paieškos Georgikose
11.40–12.00 Gabija Smailytė ir Kipras Laučys „Tikrasis Georgikų skaitytojas – žemdirbys ar poetas?“
12.00–12.20 Klausimai
12.20–12.40 Pertrauka
12.40–13.00 Mykolas Degutis ir Mantas Šadreika „Askrietiška daina: Vergilijaus Georgikų intertekstualumas“
13.00–13.20 Laisvūnas Čekavičius „Aukso amžiaus nuoseklumo problema Vergilijaus kūryboje“
13.20–13.40 Klausimai
13.40–14.00 Pertrauka
14.00–14.20 Lukas Bieliauskas „Ramybės garanto trapumas: Vergilijus versus Lukrecijus“
14.20–14.40 Elzbieta Reivytytė „Kieta Aristajo ranka: kuriančioji ir griaunamoji jėga ketvirtojoje Georgikų knygoje
14.40–15.00 Klausimai