Klasikinės studijos – Klasikų asociacija

Kas yra klasikinės studijos?

Atnaujinta Klasikinių studijų magistrantūros programa Vilniaus universiteto Filologijos fakultete kviečia pažinti Antiką ir jos recepciją Iš politinės minties, antikinės filosofijos tradicijos ir kultūros perspektyvos. Nauja programa, sukurta sekant geriausių Vakarų universitetų pavyzdžiu, suteikia galimybę nestudijavusiems lotynų ir senovės graikų kalbų jas pramokti nuo nulio ir, studijuojant Romos bei Graikijos istoriją, politinę mintį, kultūrą bei autorius, įgyti solidų humanitarinį išsilavinimą.

 

Šarūnas Šavėla

Į klasikinę filologiją atėjau iš kitos humanitarinių studijų srities. Vis dar nepaliauju žavėtis, kiek šiuolaikinių, didingomis pripažįstamų teorijų turi aiškiausių sąsajų su antikiniais tekstais. Studijuodamas vis labiau įsitikinu, kad Antika nelieka ir neturėtų likti tik senų antikvarų užsiėmimas. Ji daug pasiūlo mąstant kone apie bet kurią tikrovės sritį – arba tiesiogiai, arba jau per mūsų išvedamas sąsajas, analogijas, sugretinimus.

– Šarūnas Šavėla, Klasikinės filologijos magistrantas

 

dr. Vytautas AlišauskasŠiandien vyksta ne technologijų, bet – antropologinė revoliucija. Keičiasi visa mūsų gyvenimo samprata, sanklodos, keičiasi žmogaus supratimas, tad mes irgi norime suteikti tai, kas praturtintų ir studentus, baigusius kitų specialybių bakalaurą. Norime pasiūlyti naują magistrantūros patirtį, kad jiems nereikėtų blaškytis ir ieškoti atitinkamų studijųužsienyje.

– dr. Vytautas Ališauskas

 

dr. Nijolė JuchnevičienėKlasikinė kultūra suformavo ir vienija šiuolaikinę Europą. Ji įgalina atpažinti praeitį dabartyje ir parengia sėkmingai ateities veiklai demokratiniame pasaulyje. Civilizuojantis Antikos kultūros potencialas padeda „kitame“ atpažinti save, moko spręsti šiuolaikinio pasaulio problemas siekiant bendrojo gėrio, skirti, kas tikra ir kas – ne. Klasikiniai tekstai dabar tampa vis labiau aktualūs.

– dr. Nijolė Juchnevičienė

 

 

Studijuojami dalykai

1 semestras

Privalomieji dalykai Pasirenkamieji dalykai
Graikų archaika ir klasika: kultūros paradigmos Antikos metamorfozės šiuolaikinėje literatūroje
Respublikos laikotarpio romėnų literatūra ir kultūra Graikijos politinė istorija
Viduramžių kultūros tekstai Graikų lyrika
Graikų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos I/III
Lotynų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos I/III
Religija ir dieviškumas senovės graikų filosofijoje
Metaforos teorija

 

2 semestras

Privalomieji dalykai Pasirenkamieji dalykai
Helenizmo kultūrinės paradigmos Romos politinė istorija
Imperijos laikotarpio romėnų literatūra ir kultūra Antikinės tradicijos tąsa LDK biografistikoje
Mokslinio teksto kūrimas LDK valdovų laiškai: kultūriniai ir politiniai kontekstai
Graikų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos II/III
Lotynų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos II/III
Šiuolaikinės teksto teorijos

 

3 semestras

Privalomieji dalykai Pasirenkamieji dalykai
Antikinė estetika ir meno teorija Antikos politinė mintis
Antikinių ir kriščioniškųjų šaltinių sankirtos Antikos mokslas
Renesanso ir Baroko lotyniškoji literatūra
Graikų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos III/III
Lotynų autoriai: kalba, stilius, vertimo problemos III/III
Religija ir dieviškumas senovės graikų filosofijoje

 

4 semestras

Privalomieji dalykai
Magistro baigiamasis darbas (kryptis : klasikinės studijos)

Kas gali stoti?

Klasikinių studijų magistrantai galės visiškai nauju aspektu praturtinti savo bakalauro studijose įgytas žinias – į Klasikinių studijų programą priimami visų universitetų ir visų studijų programų studentai, kurie yra išklausę bent 5 kreditų apimties kursą / kursus, susijusius su Antika, jos kultūra, istorija, paveldu, kalbomis.

Stojamasis balas formuojamas iš bakalauro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir baigiamojo darbo įvertinimo.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS >

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave