Klasikos ir postmoderno jungtis: dekonstruoti Euripidą? – Klasikų asociacija

Klasikos ir postmoderno jungtis: dekonstruoti Euripidą?

Apie VVMT spektaklio „Mano tėvas – Agamemnonas“ recenzijų rašymo konkursą

„Mažasis teatras tyliai iššovė iš didelės patrankos. Po „Agamemnono“ premjeros prasidėjusį teatrinių dramų sezoną galima būtų ir uždaryti – viskas jau pasakyta. Talentingas dekadentinis atvykusio iš Maskvos režisieriaus pastatymas būsimą tuščiažodžiavimo sezoną be kalbų uždaro, bet drauge ir inicijuoja, apvaisina, atidaro. Puikus teatro startas“, – apie spektaklio neįprastumą ir aktualumą tuoj po premjeros prabilo kritikė Jūratė Visockaitė. Dar rugsėjo mėnesį, artėjant Rusijos režisieriaus Konstantino Bogomolovo režisuoto spektaklio pagal Euripido dramas „Mano tėvas – Agamemnonas“ premjerai, įvykusiai rugsėjo 13–14 d., Klasikų asociacija drauge su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedra ir Valstybiniu Vilniaus mažuoju teatru paskelbė antrąjį recenzijų rašymo konkursą šalies universitetų studentams.

Konkurse siekta skatinti ir plėtoti recenzijų rašymo kultūrą tarp šalies akademinio jaunimo ir tuo pačiu prisidėti prie teatro kritikos, klasikinės kultūros ištakų ir intelektualinės minties tradicijų sklaidos Lietuvoje. Recenzijoms kelti siekiai įvertinti spektaklio temos ir problemų atskleidimą, jų santykį su literatūriniais originalais – Euripido dramomis, taip pat aptarti esminius spektaklio elementus: režisūrinius sprendimus, aktorių darbą, scenografiją, muzikinį pateikimą, jų sąryšį spektaklio visumos atžvilgiu. Skatinta atskleisti ir paties recenzento santykį išdėstant pagrįstą asmeninį meninės spektaklio visumos apmąstymą.

Recenzijų vertinimo komisiją sudarė šie Klasikų asociacijos valdybos nariai ir Klasikinės filologijos katedros atstovai: docentas Vytautas Ališauskas, katedros vedėja docentė Audronė Kučinskienė, lektorė Jovita Dikmonienė, asistentė Ona Daukšienė ir konkurso koordinatorė doktorantė Raminta Važgėlaitė. Komisija, išnagrinėjusi visas konkurse dalyvavusias recenzijas, konkurso nugalėtoja nusprendė paskelbti Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto studentę Dainą Habdankaitę. Antroji vieta skirta Filologijos fakulteto studentei klasikei Annai Marijai Mackevič, trečioji – Komunikacijos fakulteto studentei Agnei Patackaitei. Pagyrimo raštais apdovanojami klasikinės filologijos studentas Tomas Riklius ir filosofijos magistrantė Giedrė Malūkaitė.

Vertinimo komisijos pirmininkas docentas Vytautas Ališauskas prasitarė: „Mes tikimės, kad Klasikų asociacijos sumanymas rengti tokius recenzijų konkursus taps tradicija. Gegužę surengto „Bakchančių“ konkurso sėkmė mus paskatino ir šiai iniciatyvai. Prisipažinsiu, mane stebina augantis konkurso dalyvių gebėjimas kritiškai analizuoti tai, ką matė teatro scenoje. Norėtųsi tikėtis, kad nestokosime pagrindinės konkurso medžiagos – spektaklių Antikos siužetais.“ Tuo tarpu spektaklio režisierius, tėvynėje pramintas provokatoriumi, sakosi paskelbęs karą Aristotelio „Poetikai“ ir tradiciniam teatro suvokimu ir pasiūlęs neklasikinį klasikinės pjesės pastatymą. Artėjant premjerai Bogdomolovas išsitarė: „Šis spektaklis – kaip atversta knyga, kaip ir knyga – tai tik žodžiai. Perskaityti žodžiai atsiskleidžia kiek vėliau, nutolus ir apmąsčius vienumoje. Kas yra „Mano tėvas – Agamemnonas“? Įsivaizduokite, kad, eidami pro svetimo namo langus žvilgtelėjote į tai, kas vyksta viduje. Spektaklyje, kaip ir mūsų gyvenime, keičiasi tik vardai, o istorija išlieka ta pati. Per amžius tėvai žudė savo vaikus, o vaikai žudė savo tėvus. Tai įvykdavo kasdien prieš tūkstantmečius ir lygai taip pat tai įvyksta kasdien dabar. Todėl visiškai nesvarbu, ar prieš mus sėdi Klitaimnestra, žinanti, kad jos vyras ketina paaukoti jos dukterį, ar Hekubė, vėl ir vėl prašanti papasakoti apie dukros mirtį, ar tiesiog moteris, laukianti daktaro, kuris pasakys, kad jos dukra turi mirti – esmė nuo to nekinta.“

Geriausias konkurse dalyvavusias recenzijas jau netrukus publikuos tiek Vilniaus mažasis teatras savo tinklapyje, tiek Klasikų asociacija, taip pat šalies kultūriniai leidiniai. Klasikų asociacija viliasi, kad ši recenzijų rašymo iniciatyva ir toliau bus tęsiama bei skatins studentus plėtoti teatro kritikos ir klasikinės kultūros plėtros tradicijas šalyje.