Klasikų akademijai 2019 pasibaigus – Klasikų asociacija