2009 m. visuotinis Klasikų asociacijos narių suvažiavimas – Klasikų asociacija

2009 m. visuotinis Klasikų asociacijos narių suvažiavimas

2009 metais gruodžio 28 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Krėvės auditorijoje įvyko Klasikų asociacijos suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 28 asociacijos nariai.

Suvažiavimo darbotvarkė:
1. Doc. dr. Naglio Kardelio paskaita „Krizės Antikoje ir jų pamokos dabarčiai“;
2. Asociacijos pirmininko dr. Manto Adomėno ataskaita;
3. Revizijos komisijos ataskaita;
4. Diskusijos, ateities gairės;
5. Elektroninio lotynų kalbos žodyno pristatymas (dr. Mindaugas Strockis);
6. Tęstinio projekto, skirto profesoriaus Jono Dumčiaus straipsnių publikavimui, pristatymas (dr. Audronė Kučinskienė)

Po oficialios dalies diskusijas pratęsėme universiteto kavinėje „Aula“ (buvusi „Žaltvykslė“).

Kviečiame pasigrožėti suvažiavimo akimirkomis.

 

Klementina Puolikaitė registruoja suvažiavimo dalyvius
Naglio Kardelio paskaita
Suvažiavimo dalyviai
Suvažiavimo dalyviai
Mindaugas Strockis, Skaitmeninės filologijos centro vedėjas, pristato elektroninį lotynų kalbos žodyną
Audronė Kučinskienė pristato prof. J. Dumčiaus straipsnių publikavimo projektą