2008 m. visuotinis Klasikų asociacijos narių suvažiavimas – Klasikų asociacija

2008 m. visuotinis Klasikų asociacijos narių suvažiavimas

2008 m. birželio 27 d. VU Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje įvyks Klasikų Asociacijos visuotinis narių susirinkimas

Darbotvarkė:
1. Asociacijos valdybos darbo ataskaita
2. Revizijos komisijos atstovo ataskaita
3. Valdybos rinkimai
4. Doc. dr. N. Kardelio paskaita
5. Vilniaus S. Nėries vid. mokyklos projektai (mokytoja Onutė Baumilienė)
6. Humanitarinio ugdymo mokyklose vizijos pristatymas (prof. R. Brunevičiūtė)
Kviečiame dalyvauti