2012 m. ataskaita – Klasikų asociacija

2012 m. ataskaita

Asociacijos valdybos organizuoti ir asociacijos valdybos bei narių svarbiausi 2012 metų darbai:

1. Kovo 9–10 VU Filologijos fakultete įvyko trečioji respublikinė 9–12 klasių moksleivių Antikos kultūros ir antroji respublikinė lotynų kalbos olimpiada. Olimpiadą rėmė LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus universitetas, Graikijos Respublikos ambasada Lietuvoje. Antikos kultūros olimpiadoje dalyvavo 92 mokiniai, 31 mokiniai iš 9–10 klasių, 61 mokiniai iš 11–12 klasių.
Lotynų kalbos olimpiadoje dalyvavo 42 mokiniai, taigi, dalyvių skaičius išaugo beveik dvigubai (2011 m. Pirmojoje respublikinėje lotynų kalbos olimpiadoje dalyvavo 25 mokiniai).

2. Olimpiados metu, kovo 9 d., Filologijos fakultete, Senato salėje įvyko respublikinis mokytojų seminaras. Pranešimus seminare skaitė doc. dr. Dalia Dilytė-Staškevičienė (Antika ir dabartis), prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Pirmieji Lietuvos reformacijos paminklai), Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokytoja ekspertė Onutė Baumilienė (Sarbievijus mokyklų programose; po pranešimo buvo parodytas mokytojas ir mokinių sukurtas filmas „Laiko valdovas“), programoje dalyvavo Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos mokytojas Vidas Garliauskas su savo mokiniais. Po pranešimų įvyko mokytojų diskusija apie Antikos dalykų integravimą į bendrojo ugdymo programas. Diskusiją moderavo ŠMM vyriausioji specialistė Asta Nida Poderienė. Po seminaro buvo sudaryta mokytojų iniciatyvinė grupė lotynų kalbos dėstymui mokyklose koordinuoti. Iniciatyvinę grupę sudaro šie mokytojai: Jonas Legas (Jonavos J. Ralio gimnazija); Loreta Raudytė (Telšių vyskupijos licėjus); Audronė Anulienė (Tauragės Versmės gimnazija); Ingrida Ruchlevičienė (Kauno Aušros gimnazija); Violeta Greičiūnienė (Jurbarko Vytauto Didžiojo gimnazija); Rūta Beinoravičiūtė (Vilniaus Mikalojaus Daukšos vid. m-la); grupei jos veikloje talkins mokytojai Vilija Niauronytė ir Vidas Garliauskas (Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. m-la).
Mokytojos Adelė Žeimytė (Kretingos rajono Salantų gimnazija) ir Sigita Lapinskienė (Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija) rūpinsis olimpiadų ir konkursų užduočių banku.
Olimpiados uždarymo metu VU Teatro salėje įvyko spektaklio pagal Sofoklio dramą Antigonė premjera (rež. Tomas Riklius). Spektaklį pastatė ir jame vaidino VU Filologijos fakulteto studentai.

3. Kovo 21 d. įvyko asociacijos valdybos narių ir Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos inicijuotas susitikimas su Vilniaus universiteto rektoriumi akademiku Benediktu Juodka. Buvo svarstomos Universiteto gimnazijos (klasikinės pakraipos) steigimo galimybės Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos bazėje. Buvo nutarta derinti klausimą su Vilniaus miesto savivaldybe.

4. Balandžio mėnesį Klasikų asociacija parengė ir teikė LMT projektą „Mokslinių seminarų ciklas gabiems humanitarinių ir socialinių mokslų studentams“. Pagal šį projektą buvo planuojama surengti studentų edukacinę vasaros stovyklą Kražiuose, M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Projektas negavo finansavimo, tačiau studentų vasaros stovykla sėkmingai įvyko liepos 9–15 dienomis. Stovyklos organizavimą rėmė Klasikų asociacija, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, VU Filologijos fakultetas. Stovykloje dalyvavo 12 humanitarinių ir socialinių mokslų studentų. Pagrindiniai šios vasaros programos tikslai – supažindinti studentus su teksto skaitymo strategijomis, įsigilinti ir iš naujo atrasti įvairių Antikos autorių tekstus, išmokti juos interpretuoti ir lyginti su šiuolaikinės kultūros aspektais. Stovykloje paskaitas skaitė Vilniaus universiteto dėstytojai: prof. Eugenija Ulčinaitė, doc. dr. Naglis Kardelis, doc. dr. Audronė Kučinskienė, doc. dr. Nijolė Juchnevičienė, Dalia Andziulytė, tuometinis Lietuvos ambasadorius prie Šventojo sosto dr. Vytautas Ališauskas. Platono „Valstybės“ skaitymus moderavo dr. Mantas Adomėnas. Savo parengtus pranešimus kolegoms pristatė studentai Raminta Važgėlaitė ir Gytis Matuliūkštis, vakarais vyko klasikinių filmų peržiūros ir aptarimas. Straipsnis apie stovyklą buvo paskelbtas portale Bernardinai.lt ir VU naujienose
Raminta Važgėlaitė. Klasikų stovykla Kražiuose. Bernardinai.lt
Raminta Važgėlaitė. Klasikų stovykla Kražiuose: mokomės perskaityti klasikinius tekstus.
Stovyklos metu studentai buvo pakviesti parodyti savo pastatytą Sofoklio Antigonę Kražių festivalio metu. Spektaklis Kražiuose buvo parodytas rugpjūčio 18 dieną.

5. Didžiausias ataskaitinių metų renginys – metinė Euroclassica konferencija, kurioje dalyvavo 60 dalyvių iš 30 Europos šalių ir 50 dalyvių iš Lietuvos. Konferencija vyko rugpjūčio 31–rugsėjo 2 d. VU Filologijos fakultete ir Taikomosios dailės muziejuje. Renginį rėmė Klasikų asociacija, Vilniaus universitetas ir VU Filologijos fakultetas, Lietuvos Nacionalinis muziejus ir kt. Konferencijos dalyvius pasveikino net du Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovai: Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir Kultūros ministras Arūnas Gelūnas. Sveikinimo žodį dalyviams tarė tarptautinės organizacijos Euroclassica prezidentas José Luís Navarro ir Filologijos fakulteto prodekanė prof. Regina Rudaitytė. Pranešimus konferencijoje skaitė prof. Eugenija Ulčinaitė, prof. Raimonda Brunevičiūtė, Janika Päll (Estija), Christianas Laes (Belgija), Vytautas Ališauskas, Christinne Haller (Šveicarija), Mindaugas Strockis, Johnas Thorley (Didžioji Britanija), Onutė Baumilienė, Jadranka Bagarič (Kroatija) ir kiti. Konferencijos metu dalyviams buvo parodyti net du spektakliai: svečiai iš Latvijos universiteto, vadovaujami prof. Ilzės Rumniecės, pristatė Aristofano Paukščių modernią interpretaciją (senąja graikų kalba), Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai suvadino originalią kompoziciją Soles excipe pagal LDK literatūrinius tesktus (lotynų kalba). Straipsnis apie konferenciją buvo paskelbtas VU naujienose (Akvilė Vaiginytė. Klasikos aktualumas: įspūdžiai iš kasmetinės Euroclassica konferencijos Vilniuje). Konferencija buvo aukšto mokslinio lygio, labai gerai organizuota, didžiulė padėka visiems, prisidėjusiems prie jos organizavimo. Prieš konferenciją Raminta Važgėlaitė ir Paulius Garbačiauskas parengė informacinį leidinį apie asociaciją ir jos veiklą lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys buvo išdalintas konferencijos svečiams.

6. Labai svarbus asociacijos pasiekimas, bendradarbiaujant su ŠMM ministerija, yra tai, kad nuo 2013 m. asociacijos rengiama olimpiada įtraukta į olimpiadų, kurių nugalėtojams skiriami papildomi balai stojant į aukštąsias mokyklas, sąrašą. Olimpiada tapo Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada 11–12 klasių moksleiviams, ji bus organizuojama trimis turais. Gruodžio 14 d. įvyko rajoninis etapas, užduotis jam parengė Audronė Kučinskienė. 2013 m. kovo 1–2 d. įvyks pirmasis respublikinis šios nacionalinės olimpiados turas. Šiam tikslui pasiekti buvo aktyviai bendradarbiaujama su LR Švietimo ir mokslo viceministre Nerija Putinaite, ŠMM vyriausiąja specialiste Nida Poderiene, LMTKR olimpiadų skyriumi, reikėjo iš esmės atnaujinti ir ministro įsakymu patvirtinti olimpiados nuostatus. Dėkoju gerbiamiems ŠMM atstovams už paramą ir rūpestį.

7. Asociacija teikė projektą „Lotynų kalbos programa gabiems 5–8 klasių mokiniams“ ŠMM paskelbtam švietimo bendruomenių asociacijų projektų konkursui. Projektas gavo finansavimą, mokytojai Vidas Garliauskas ir Vilija Niauronytė parengė numatytą programą ir lotynų kalbos dėstymo metodinę medžiagą. Projektas sėkmingai Vido Garliausko buvo pristatytas 2012 m. lapkričio 24 d. parodoje Mokykla 2012 LITEXPO Konferencijų salėje.

8. Asociacijos narės Audronė Kučinskienė ir Dovilė Keršienė parengė dvi mokymo programas (Lotynų kalbos kursai mokytojams; Romos kultūra ir istorija architektūroje). Programos buvo paskelbtos internete, tačiau nesusirinko minimalus dalyvių skaičius. Manau, kad reikia bandyti skelbti šiuos kursus dar kartą 2013 m. rugsėjo mėnesį.

9. Lapkričio 27 d. Klasikų asociacijos vardu buvo išsiųstas paramos raštas Peterburgo Universiteto filologijos fakulteto kolegoms. Rusijos Federacijos Prezidentas ir Vyriausybės vadovai buvo raginami peržiūrėti planus uždaryti kai kurias Filologijos fakulteto studijų programas. Peterburgo universiteto kolegos sulaukė didžiulio palaikymo iš viso pasaulio (daugiau negu 9000 parašų), tiek privačių, tiek oficialių asmenų, tarp jų ir asociacijų. Garbė, kad Lietuvos Klasikų asociacija yra viena iš aktyviai parėmusių Rusijos kolegas.

10. Šiais metais buvo užbaigtas įteiktas Euroclassica projekto European Symbols koordinatoriams Peteriui Glatzui ir Andreasui Thieliui straipsnis ir mokomosios užduotys Mysteries of the Lithuanian Parthenon, parengtas mokytojos Onutės Baumilienės bei jos mokinių, taip pat Tomo Veteikio parengta projekto Europatria medžiaga (Lietuvos aprašymas lotyniškuose LDK tekstuose). Leidinys-chrestomatija su įvairių Europos šalių pateikta medžiaga išeis 2013 metais.

11. Šių metų pabaigoje buvo parengti ir pateikti keturi projektai: LDK kultūros paveldo aktualinimas ir sklaida: edukacinių seminarų ciklas; du leidybiniai projektai (KRF); Vilniaus savivaldybės remiami kultūros projektai – edukacinis projektas. Šiuo metu laukiama atsakymo.

12. Asociacijos pirmininkė Nijolė Juchnevičienė aktyviai dalyvavo Euroclassica valdybos veikloje (2012 m. vasario mėnesį dalyvavo valdybos posėdyje Madride, rugpjūčio mėnesį valdybos posėdyje ir šalių atstovų posėdyje Vilniuje). Aktyviai buvo bendradarbiaujama su Euroclassica valdyba, ypač su Jelena Jermolaeva ir Christine Haller, rengiant konferenciją ir sudarant jos programą. Į Euroclassica konferenciją buvo pakviesti, tikintis tolesnio bendradarbiavimo ir įsijungimo į Euroclassica veiklą, trys potencialūs nauji nariai: Malta, Latvija, Estija. Reikia tęsti lobistinę veiklą, artimiausius metu pirmininkė ketina susisiekti su Slovėnijos bei Lenkijos klasikų asociacijomis.

13. Šiais metais užmegzti platesni kontaktai su visuomene, susilaukta jos palaikymo ir paramos. Artimiausiuose planuose – susisiekti su Fabijoniškių bendruomenės pirmininku ir įtraukti jį į asociacijos veiklą, ieškoti kontaktų su kitomis Vilniaus ir Kauno bendruomenėmis, užmegzti kontaktus su suinteresuotais verslo atstovais. Tam tikslui pirmininkės buvo paruoštas ir išplatintas asociacijos veiklos išsamus pristatymas, prašant paremti atskiras veiklos sritis. Šiais metais matyti pirmasis šių pastangų rezultatas – asociacija sulaukė rimtos finansinės paramos iš verslo atstovų; ypač norėtume padėkoti UAB Plastima ir jos direktoriui Rolandui Savickui; ši įmonė asociacijai skyrė 2000 Lt. Dar vienas rėmėjas, skyręs 1000 Lt, norėjo likti nežinomas. Ši parama, kaip ir buvo nusibrėžta 2011 metų ataskaitiniame suvažiavime, bus skirta skatinti geriausius Klasikinės filologijos studentus.

14. Leiskite priminti, kad šiemet minime Klasikų asociacijos penkerių metų veiklos sukaktį. 2007 m. birželio 22 d. VU Filologijos fakulteto V. Krėvės auditorijoje įvyko Klasikų Asociacijos pirmasis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 46 nariai iš įvairių Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Utenos, Elektrėnų) ir įstaigų (VU, VPU, LTU, EHU, KMU, KTU, KU, ŠU, LLTI), atvyko lotynų kalbos mokytojai iš įvairių šalies mokyklų (Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos, Vilniaus Simono Daukanto mokyklos, Vilniaus Abraomo Kulviečio mokyklos, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos). Per penkerius metus nuveikėme labai daug, esame žinomi visuomenėje ir tikrai turime kuo didžiuotis. Tačiau per 5 metus nuo įsteigimo asociacijos įstatai paseno, kai kurie punktai neatitiko dabar galiojančių teisės aktų. Taigi, įstatus teko atnaujinti. Už didelį darbą atnaujinant Klasikų asociacijos įstatus pirmiausia dėkoju Agnei Zalanskaitei.

15. Beje, šiais metais išėjo ilgai laukta Audronės Kučinskienės parengta knyga apie prof. Jono Dumčiaus mokslinę veiklą ir to meto Klasikinės filologijos istoriją, taigi, užbaigtas 2010 metais asociacijos vykdytas projektas Lietuvos Klasikinės filologijos paveldo sklaida.

Dėkojame visiems valdybos nariams ir ne tik, nes visus šiuos darbus atlikti padėjo ir asociacijos nariai, neišrinkti į valdybą.
Ypatinga padėka nuolatos ir sąžiningai dirbusiai Ramintai Važgėlaitei, tvarkiusiai asociacijos tinklapį ir puikiai atlikusiai visus darbus, kurių noriai ir neraginama imdavosi, taip pat Annai Maciūnienei, kuri aktyviai rašė projektus ir talkino finansiniuose bei organizaciniuose reikaluose.

Planuojama veikla 2013 metais:
1. Knygų apie mokslo istoriją ir žymius mokslininkus leidimas.
Numatyta parengti spaudai ir išleisti vieno žymiausio klasikinės filologijos profesoriaus Jono Dumčiaus (1906–1986) rankraštinio palikimo rinktinę (atsiminimus, laiškus). Tai būtų gražus indėlis į Lietuvos mokslo ir Vilniaus universiteto istoriją.
2. Studentų spektaklio (Euripido „Alkestidė“) pastatymas.
Jau tapo gražia tradicija, kad kasmet klasikinės filologijos studentai ir kiti Klasikų asociacijos nariai stato žymiųjų graikų tragikų pjeses, kurias pristato Vilniaus universiteto bendruomenei, nacionalinės Lotynų kalbos Antikos kultūros ir olimpiados dalyviams ir kitiems žiūrovams. Tai populiarina antikinę kultūrą, ugdo moksleivių išsilavinimą, stiprina pačių studentų motyvaciją.
3. Kražių vasaros stovykla gabiausiems Lietuvos studentams.
Gabiausi humanitarinių ir socialinių studijų studentai per savaitę laiko Kražių kultūros centre dalyvautų paskaitose ir seminaruose, gilintų savo žinias, vykdytų kūrybinius projektus.
4. Vardinės stipendijos geriausiam klasikinės filologijos studentui įsteigimas.
5. Ketvirtoji nacionalinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada.
6. Apskrito stalo diskusija apie klasikinės gimnazijos įsteigimo problemas.
7. Paskaitų ciklas visuomenei apie antikinius Romos miesto paminklus „Romos civilizacija: Kultūra ir istorija architektūroje“.
8. (Nuotoliniai) lotynų kalbos kursai visuomenei.
9. Klasikų asociacijos internetinio puslapio atnaujinimas.

Klasikų asociacijos pirmininkė
Nijolė Juchnevičienė