Klasikų asociacijos valdybos veiklos ataskaita 2017 m. – Klasikų asociacija

Klasikų asociacijos valdybos veiklos ataskaita 2017 m.

Ši valdyba išrinkta 2015 m. gruodžio 11 d. Valdybos sudėtis: Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė), Vytautas Ališauskas, Raimonda Brunevičiūtė, Audronė Kučinskienė, Anna Maciūnienė, Viktoras Bachmetjevas, Vilius Bartninkas, Emilija Ignatavičiūtė, Gendvilė Svirskaitė. Valdybos kadencija baigiasi 2018 m.

Šiemet asociacija mini savo veiklos dešimtmetį. Per tą laiką mes daug ko išmokome, pirmiausia, keitėme mąstymą: nereikalaujame, kad visuomenė mums kažką duotų, bet suprantame, kuo mes galime būti naudingi Lietuvai ir ką galime duoti jai. Esame įsitikinę, kad klasikinė kultūra turi didžiulį vienijantį potencialą, – ji gali suvienyti šiuolaikinę pasidalijusią visuomenę per savo didžiuosius humanistinius naratyvus, bendrus Europos kultūrinius įvaizdžius, fundamentinių žmogaus problemų kėlimą. Klasika sujungia senąjį ir modernų pasaulį, savą ir svetimą, individą ir sociumą, atidengia klasikinės demokratijos veidą ir jos vertybes, suteikdama perspektyvų šių dienų politinei visuomenei.

Per dešimt metų pasiekėme nemažai. Mūsų veikla prasidėjo nuo keliolikos aktyvių narių, nuo studentų apsilankymo keliose Vilniaus mokyklose, nuo Antikos propagavimo radijo laidose – tada tai Lietuvos žiniasklaidai buvo nauja tema. Vėliau pradėjome minti Švietimo ir mokslo ministerijos slenksčius, bendradarbiauti su UPC, kūrėme Antikos kultūros modulį gabiems vaikams, lotynų kalbos programą penktos klasės mokiniams. Lotynų kalbos dėstymas penktokams (pagal kitų Europos šalių pavyzdį) mums tada atrodė utopinis projektas, bet vis tik, bendradarbiaudami su pirmaisiais mūsų aktyviais partneriais – Abraomo Kulviečio vidurine mokykla, Salomėjos Nėries gimnazija, šias programas kūrėme. Ir štai šiandien jau turime sėkmingai veikiančią Abraomo Kulviečio klasikinę gimnaziją, kurioje vaikai nuo penktos klasės mokosi lotynų kalbos (po trejų metų mokysis ir senosios graikų kalbos) ir Antikos kultūros. Kai pradėjome savo veiklą, lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiados tradicija jau buvo nunykusi. Dabar nuo 2014 m. kasmet rengiama nacionalinė olimpiada, jos nugalėtojai gauna papildomą konkursinį balą stodami į aukštąsias mokyklas. Tuo pat metu rengiame ir Antikos žinių konkursą tiems moksleiviams, kurie nesimoko lotynų kalbos (pradėtas organizuoti nuo 2008). Visa mūsų veikla nuo pat įsisteigimo vyksta savanorystės pagrindais.

Veiklos:

I. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada; Antikos žinių konkursas įvyko vasario 24 d. Asociacija kasmet remia olimpiadą pirkdama prizus nugalėtojams, taip pat renginį remia Graikijos respublikos ambasada, knygomis paremia ir leidyklos. Olimpiados metu, kaip visada, buvo surengtas ir mokytojų seminaras.

II. Klasikų klubas (viešos paskaitos visuomenei ir diskusija) – kartą per mėnesį kavinėje La Boheme; įvyko 5 klubo renginiai. Jau porą metų planavome Klasikų klubą perkelti ir į kitus miestus. Buvo sunkumų, bet planų neatsisakėme. Rugpjūčio 29 įvyko pirmasis klasikų klubas Kaune – vieša Tomo Vaisetos paskaita Nedrįsk liesti Orfėjo: kokios galimybės liko interpretuoti antikinius mitus? knygyne Knygų ministerija.

III. Klasikų akademija (tęstinis savanorystės pagrindais vykdomas edukacinis projektas). 2017 m. rugpjūčio mėn. vyko 5-oji dviejų savaičių trukmės klasikų akademija, surinkusi gabų jaunimą iš Lietuvos – užsiregistravo 80 (10-12 klasių) moksleivių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Utenos ir Mažeikių mokyklų (2016 – 65 moksleiviai; 2015 – 54; 2014 m. – 36 , 2013 – 18). Moksleiviai išklausė intensyvų paskaitų ir seminarų kursą, skirtą Antikos literatūrai, kultūrai, filosofijai ir menui. Paskaitas vedė Kembridžo ir Oksfordo universitetų absolventai kartu su Klasikinės filologijos katedros dėstytojais ir magistrantais. Dėkojame visiems lektoriams, skaičiusiems paskaitas akademijoje.

IV. Recenzijų konkursas jaunimui. 2017 m. pradžioje vyko dar vienas tradicinis asociacijos projektas – kartu su Valstybiniu Vilniaus Mažuoju teatru surengtas režisieriaus Pauliaus Ignatavičiaus ir dramaturgo Andriaus Jevsejevo spektaklio EUROPIEČIAI (pagal Aischilo „Maldautojas“) recenzijų konkursas. Buvo pateikta 13 recenzijų (rašė moksleiviai ir studentai)

V. Tarptautinis bendradarbiavimas. Šiais metais ketvirtą kartą Lietuvoje organizavome Europos komisijos remiamą, Euroclassica rengiamą Europos lotynų kalbos bei Antikos kultūros žinių konkursą – ELEX-Vestibulum. Šiemet jame dalyvavo 5 mokyklos (Alytaus, Utenos, Mažeikių ir 2 Vilniaus gimnazijos), 41 moksleivis, pelnyta 20 prizinių vietų (2014 m. dalyvavo 4 Lietuvos mokyklos, skirtas 21 apdovanojimas, 2015 – 5 mokyklos, 4 apdovanojimai, 2016 – 3 mokyklos, 22 moksleiviai, 12 apdovanojimų).

Europos komisija 2018 metus paskelbė Europos kultūros paveldo metais. Rekomenduojama visose Europos sąjungos šalyse paminėti Europos kultūros tradicijos svarbą. Bet mes jau 10 metų tai darome, ir, be abejo, darysime.

2017 m. kovo 27 d. pasaulyje vyko Lotynų ir graikų kalbos festivalis – vieši Homero Odisėjos teksto skaitymai. Lietuvos Klasikų asociacija kartu su VU moksline biblioteka šį renginį organizavo Lietuvoje. 2018 m. vienu metu vyks pasauliniai Ovidijaus skaitymai, asociacija imasi organizuoti skaitymus Lietuvoje.

VI. Projektinė veikla. Siekdami užtikrinti sklandesnę asociacijos veiklą parengėme projektą LMT (parama asociacijoms) ir gavome finansavimą Klasikų klubo renginiams, dalyvavimui Euroclassica renginiuose (narystės mokestis, dalyvavimas Valdybos posėdyje Londone, dalyvavimas metinėje Euroclassica konferencijoje Leidene), asociacijos leidinio parengimui, asociacijos tinklalapio serverio nuomai – 1964 EUR. Pirmą kartą išleidome klasikines studijas populiarinantį leidinuką.

Taip pat kartu su asociacija Domus Baebia (Ispanija, Saguntas) pateikėme Erasmus+ projekto paraišką: LUDI SAGUNTINI: MIRANDO A EUROPA.

VII. Viešinimas ir reklama. Sėkmingai administruojama asociacijos paskyra facebook‘e (Tomas Riklius). Beje, jos sekėjų skaičius išaugo iki 3, 3 tūkstančių (nuo ~2,6 tūkstančių) ir padidėjo beveik 20 procentų. Galima džiaugtis Tomo sukurtu „Klasikų asociacijos“ dizainu ir reklaminiais projektais (ypač #prapuskgalvaklasika, klasikų klubo renginių plakatais ir kt.), kuris naudojamas ir Klasikų asociacijos tinklalapyje bei šiais metais išleistame klasiką populiarinančiame leidinuke.