Kuo aktuali Antikos dramaturgija šiandien? – Klasikų asociacija

Kuo aktuali Antikos dramaturgija šiandien?

Apie LNDT spektaklio „Bakchantės“ recenzijų rašymo konkursą

Balandžio mėnesį, artėjant Gintaro Varno režisuotų Euripido „Bakchančių“ premjerai (balandžio 26 d.), Klasikų asociacija drauge su Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedra ir Nacionaliniu dramos teatru paskelbė recenzijų rašymo konkursą studentams.
Konkurse siekta skatinti ir plėtoti recenzijų rašymo kultūrą tarp šalies akademinio jaunimo ir tuo pačiu prisidėti prie klasikinės kultūros ištakų ir intelektualinės minties tradicijų sklaidos Lietuvoje. Recenzijoms kelti siekiai įvertinti spektaklio temą ir problemą, jų santykį su literatūriniu originalu, Euripido drama, taip aptarti esminius spektaklio elementus: režisūrinius sprendimus, aktorių darbą, scenografiją, muziką ir t. t., jų sąryšį spektaklio visumos atžvilgiu. Skatinta atskleisti ir paties žiūrovo (šiuo atveju recenzento) santykį išdėstant argumentuotą asmeninę meninės spektaklio visumos ir problemikos refleksiją.
Recenzijų vertinimo komisija, kuriai vadovavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentas dr. Vytautas Ališauskas, į kurios sudėtį taip pat įėjo Klasikinės filologijos katedros vedėja doc. dr. Audronė Kučinskienė, katedros lektorė dr. Jovita Dikmonienė, asistentė Ona Daukšienė ir Klasikų asociacijos valdybos narė, konkurso koordinatorė Raminta Važgėlaitė, išnagrinėjusi visas konkurse dalyvavusias recenzijas nusprendė paskelbti du konkurso laimėtojus. Jais tapo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentas Justinas Lingevičius ir Komunikacijos fakulteto studentė Agnė Patackaitė. Pagyrimo raštais apdovanojami Klasikinės filologijos studentės Viktorija Žalytė, Akvilė Vaiginytė ir Gendvilė Svirskaitė, filosofijos studentė Daina Habdankaitė ir Lietuvių filologijos ir filosofijos studentė Agnė Ambrazaitė.
Vertinimo komisijos pirmininkas docentas dr. Vytautas Ališauskas teigė: „Nedaug spektaklių taip sudomina kaip šis. Nemaža recenzentų buvo gan kritiški ir kibūs, bet nė vienas nebuvo vangus ar abejingas. Varno „Bakchantės“ žadina mintį ir kelia klausimus ne tik profesionalams kritikams, bet ir jauniems humanitarams“. Tuo tarpu Nacionalinio dramos teatro atstovė Ieva Skaržinskaitė įžvelgė konkurso aktualumą ir teigė: „Mums labai malonu pakviesti studentus klasikus į retai šalies teatruose statomus Antikos klasikus. Įdomu skaityti studentų recenzijas, kuriose dėstomos originalios asmeninės įžvalgos, atskleidžiama, kuo jiems aktualus klasikinės dramos pastatymas. Konkursas – sveikintina iniciatyva dar vienu būdu padėti šalies žiūrovams geriau supažindinti su klasikine kultūra ir atskleisti jos grožį ir svarbą puoselėjant bendrą europinį paveldą.“
Tuo tarpu spektaklio režisierius Gintaras Varnas artėjant premjerai norėdamas atskleisti dramos aktualumą Lietuvos žiūrovui pabrėžė, kad „Bakchantės“ buvo paskutinė Euripido tragedija, pastatyta po dramaturgo mirties. Įdomu ir ženklu tai, kad praėjus keliems metams po tragedijos pastatymo didieji Atėnai buvo užkariauti, o Euripidas po mirties buvo apkaltintas „Bakchantėmis“ sugriovęs Graikijos Aukso amžių. „Argi tai ne didžiulis komplimentas teatrui? Ir Euripidui? „Bakchantės“ – civilizacijos dekadanso arba pabaigos tragedija, kuri vystosi tarsi komedija. Keistas Antikos modernizmas.“
Geriausias konkurse dalyvavusias recenzijas jau netrukus publikuos tiek Dramos teatras savo tinklapyje, tiek Klasikų asociacija, taip pat šalies kultūriniai leidiniai. Klasikų asociacija tikisi, kad ši iniciatyva sulauks tęstinumo ir toliau skatins studentus plėtoti recenzijų rašymo kultūrą šalyje.