Lietuvis Antikos entuziastas romėniško laivo įguloje – Klasikų asociacija

Lietuvis Antikos entuziastas romėniško laivo įguloje

Birželio 26 d., po dvejus metus trukusių statybų, į vandenį buvo nuleista IV a. romėniško Dunojaus patrulinio laivo kopija, pagaminta pagal 1981 m. prie Mainco rasto originalaus romėniško laivo liekanas. Tokį laivų tipą IV a. aprašė istorikas Amijanas Marcelinas, vadindamas jį navis lusoria (lot. patruliuojantis laivas). Laivas varomas irklais ir, esant tinkamoms sąlygoms, – pagalbine bure.

Moderni kopija, pavadinta Danuvina Alacris (lot. veržlusis Dunojus), liepos 16 d. išplaukė iš Ingolštato ir leidosi į tris su puse mėnesio truksiančią kelionę iki Dunojaus žiočių. Sėkmingai įveikus Vokietiją, Austriją ir Slovakiją, šiuo metu laivas plaukia per Vengriją. Iš viso, nuo Dunojaus ištakų Juodajame miške iki Juodosios jūros, Danuvina Alacris aplankys aštuonias su upe besiribojančias šalis. Ketvirtajame kelionės etape Vengrijoje (nuo Budapešto iki Bajos) dalyvauja ir lietuvis, klasikinės filologijos alumnas, vertėjas, istorijos doktorantas Arnoldas Kazimierėnas.

Romos imperijos laikais Dunojus ilgą laiką buvo natūrali sieną, skyrusi imperiją nuo Romai priešiškų tautų. Gynybinę sistemą sudarė daugybė stebėjimo bokštų, karinių stovyklų (castra) ir fortifikuotų įtvirtinimų (castella). 2021 metais vakarinė Dunojaus limų dalis buvo įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.  

Ši ekspedicija siekia ne tik puoselėti romėniškąjį paveldą, tačiau į šią veiklą įtraukti ir vietos bendruomenes. Visos kelionės metu upės pakrantėje yra organizuojamos romėniškos šventės, kurių metu palei Dunojų įsikūrę vietiniai gyventojai ir svečiai turi galimybę apžiūrėti romėnišką patrulinį laivą ir pažinti romėniškąjį gyvenimo būdą. Šiose šventėse aktyviai dalyvauja skirtingų šalių gyvosios istorijos entuziastai, kurie stengiasi atkurti IV a. romėniškos pakrantės stovyklos atmosferą.

Šis plaukimas yra dalis ES finansuojamo projekto Living Danube Limes, kurio tikslas apjungti šalis, besidalijančias bendrą romėnišką palikimą – gynybinių įtvirtinimų palei Dunojų (limų) sistemą. Living Danube Limes projektą vykdo 19 universitetų, valstybiniai ir privatūs sektoriai iš 10 šalių. Prie projekto taip pat prisideda 27 strateginiai partneriai, kurie padeda ir konsultuoja archeologijos, Antikos tyrimų, technologijų, architektūros, virtualiosios realybės, muziejų, turizmo ir kitose srityse.  

Visas plaukimo maršrutas yra suskirstytas į 9 etapus. Įgulos, sudarytos iš savanorių ir istorijos entuziastų, keičiasi kas dvi savaites. Vieną tokią įgulą sudaro apie 23 romėniškais drabužiais apsirėdę žmonės.

Projektą galima sekti: