Veiklos ataskaita 2018 – Klasikų asociacija

Veiklos ataskaita 2018

KLASIKŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018-12-21

Ši valdyba išrinkta 2015 m. gruodžio 11 d. Valdybos sudėtis: Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė), Vytautas Ališauskas, Raimonda Brunevičiūtė, Audronė Kučinskienė, Anna Maciūnienė, Viktoras Bachmetjevas, Vilius Bartninkas, Emilija Ignatavičiūtė, Gendvilė Svirskaitė. Valdybos kadencija baigiasi 2018 m.

2018 m. vykdyta veikla:

I. Nacionalinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada bei Antikos žinių konkursas; mokytojų seminaras.

Nuo 2013 m. kartu su LR ŠMM organizuojame nacionalinę Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadą. 2018 m. vasario 23 d. įvyko šeštoji olimpiada.  Tuo pat metu vyko Antikos žinių konkursas moksleiviams, kurie nesimoko lotynų kalbos. Olimpiados metu pagal tradiciją buvo surengtas mokytojų seminaras.

 • Įvadinė paskaita – Dr. Gitanas Nausėda „Apie knygų skaitymo naudą“ ;
 • mokytojų seminare pranešimus skaitė doc. dr. Dalia Dilytė-Staškevičienė „Skaitome graikus ir romėnus“ (Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas); prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė „Omnia mea mecum porto. Apie VU filomatų erudiciją ir eiliuotą iškalbą.“ (Vilniaus universitetas);
 • Živilė Nedzinskaitė „Ubi unda Crosentae…: lietuviškojo Kembridžo ypatybės“ (Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas)

2019 m. vasario 22 vyks jau septintoji olimpiada ir Antikos žinių konkursas. Mokytojų seminarą planuojame padaryti tarptautinį – mokytojai gaus puikią progą susipažinti su Didžiosios Britanijos patirtimi, su naujaisiais klasikinių disciplinų dėstymo metodais ir mokomąja medžiaga. Seminarą ves pelno nesiekiančios organizacijos Hands Up Educationatstovai klasikai mokslų daktarai Will Griffiths ir Laila Tims.  Su jais bus tariamasi dėl naujausios mokomosios medžiagos vertimo į lietuvių kalbą. Ji suteikiama neatlygintinai ir yra išversta į kelias nacionalines kalbas. Will Griffiths – vienas iš agentūros direktorių, baigė klasikines studijas Durhame, skaito paskaitas mokytojams Europoje ir JAV, užsiima mokomosios medžiagos ir vadovėlių, projektų rengimu. Laila Tims – viena iš steigėjų, klasikinę filologiją studijavo Amsterdame; Primary Latinkurso bendraautorė, skaito paskaitas mokytojams, rengia projektus.

II. Klasikų klubas

Nuo 2013 m. įvyko 37 klubai. 2018 m. įvyko 6 klubai. 2018 m. paskaitas klube skaitė:

 • 2018-03-07 – Vytautas Ališauskas
 • 2018-04-22 – Monika Garbačiauskaitė-Budrienė
 • 2018-05-25 – Paulius Juška
 • 2018-10-09 A. Jakučiūnas  „Literatūros bendruomenės (ne)rimti žaidimai: eklektizmas, hokizmas ir parahokiniai reiškiniai“
 • 2018-12-10 – „Architektūra Utopijoje“ – M. Adomėnas
 • 2018-12-21 – Aistė Kiltinavičiūtė – „Dieviškosios sirenos: Veronica Franco ir Venecijos kurtizanių poezija“

III. Klasikų akademija (tęstinis savanorystės pagrindais vykdomas edukacinis projektas).

Vykdomas nuo 2014 m. Rugpjūčio 13 – 24 d. įvyko šeštoji Klasikų akademija Lietuvos mokyklų 10 – 12 kl. moksleiviams, dalyvavo 30 moksleivių iš įvairių regionų; naujiena – įvyko dvejos dirbtuvės – romėnų keramikos ir romėnų rašto, – pirmą kartą Lietuvoje buvo pritaikyta užsienio partnerių – Domus Baebia (Ispanija, Saguntas) -edukacinė patirtis, su kuria susipažinome šiais metais dalyvaudami Erasmus+ projekte LUDI SAGUNTINI kaip projekto partneriai.

IV. Knygų leidyba

Šiandien bus pristatoma nauja išleista knyga  (KT finansuotas projektas) „Dovana sidabro eilėraštis. Graikų poezija: Giorgos Seferis, Giannis Ritsos, Odysseas Elytis, Nikos Gatsos (7.500;Pritraukta papildomų lėšų   3400+800 rėmėjų lėšos)

Pateikta ir laimėta paraiška dar vienai knygai – Cicerono Kalbos pieš Verį (vertimas ir komentarai)

Nuo 2013 m. asociacija išleido 5 knygas, pristatoma graikų poezijos rinktinė – šeštoji asociacijos knyga.

V. Tarptautinis bendradarbiavimas

1. Kartu su asociacija Domus Baebia(Ispanija, Saguntas) pateikėme Erasmus+ projekto paraišką: LUDI SAGUNTINI: MIRANDO A EUROPA.

Buvome  pakviesti į dabartinį Saguntą (N. Juchnevičienė, studentai T.Riklius, G. Černiauskaitė), o atvykome į vieną iš  Romos provincijos miestų, – aikštėse ir kitose erdvėse  knibždėte knibždėjo romėnų, vyko vestuvės, religinės šventės, turgūs, legionierių pratybos, restauruotame Sagunto romėniškame teatre buvo vaidinamos  romėnų ir graikų tragedijos bei komedijos (mokyklų teatrai). Patirtį planuojame pritaikyti ir Olimpiados metu.

2. 2018-03-23 – pasauliniai Ovidijaus „Metamorfozių“ skaitymai (partneris  – VU MB)

3.ELEX (Euroclassica organizuojamas europinis lotynų kalbos ir antikos kultūros konkursas) – 2018 m. dalyvavo 9 mokyklos, 88 moksleiviai (2017 m. – 5 mokyklos, 41 moksleivis; 2016 – 3 mokyklos, 22 moksleiviai).    Naujiena – vyko  ne tik Vestibulum, bet ir Ianuakonkursas.

4. 2018 m. pabaigoje  asociacija tapo tarptautinės Thesaurus linguae Latinaekomisijos nare; Audronė Kučinskienė – Lietuvos atstovė TLL komisijoje. TLL ne tik didžiausias lotynų kalbos žodynas pasaulyje, bet ir pirmasis, apimantis klasikinius tekstus nuo klasikinio laikotarpio iki 600 AD metų; jis nuolat pildomas, prieinamas ir elektroniniu formatu. Jo rengime dalyvauja 31 mokslo akademija ir 23 klasikus vienijančios asociacijos (iš 23 pasaulio valstybių – Vokietijos, Australijos, JAV, D. Britanijos, Vatikano, Ispanijos, Norvegijos, Estijos, Čekijos, Slovėnijos, Airijos, Kanados ir kt.). Kiekviena asociacija prisideda prie darbų finansavimo. Klasikų asociacijai nustatytas mokestis bus sumokėtas  iš LMT projekto asociacijų veiklai remti lėšų.

5.2018-08-24 N. Juchnevičienė ir A. Kučinskienė dalyvavo University College London vykusiame metodiniame seminare, skirtame klasikinių disciplinų dėstymui. DB valstybinių ir privačių mokyklų mokytojai, jų vadovai, UCL profesoriai pristatė klasikinių dalykų dėstymo situaciją, Antikos studijų vietą visoje švietimo sistemoje, vyriausybės  bei  visuomenės požiūrį ir aktyvias diskusijas spaudoje ir medijose apie klasikinių studijų svarbą ir apie galimybę siekti, kad jos būtų prieinamos ne tik aukščiausio socialinio sluoksnio, bet ir socialinės atskirties grupės vaikams. Pabrėžta būtinybė „demokratizuoti“ ir plėsti lotynų , sen. Graikų ir ypač antikos civilizacijos (Classical Civilization) studijas, ypač kreipiant dėmesį į imigrantų vaikus, kuriems šios studijos būtų geriausias integruojantis į pilietinę visuomenę veiksnys. Preliminariai susitarta su e-mokymo priemonių Hands Up Education rengėjais Will Griffiths ir Laila Tims pristatyti jų metodiką, vadovėlį ir el. mokymo kursą  Lietuvos mokytojams ir išversti medžiagą į lietuvių kalbą.

VI. Projektinė veikla – iš viso 5 paraiškos / 4 projektų finansavimas gautas (partnerystės projektas finansuotas iš struktūrinių fondų)

PARAMA AKADEMINEI ASOCIACIJAI. Pateiktas projektas LMT parama asociacijų veiklai remti, gautas finansavimas –  1850,00 Eur.

2018-10-18 pateiktas projektas, bus gautas finansavimas – 2325 Eur: metinis narystės tarptautinėse organizacijose mokestis (150+300), pranešėjų kelionei ir apgyvendinimui (kitą finansuoja ŠMM), išlaidos dalyvavimui Euroclassica asamblėjoje Antwerpene

Pateikti 2 knygų leidybos projektai – vienas jau baigtas 2018 m. – šiandien pristatoma graikų poezijos knyga; dėl kito – Cicerono Kalbos prieš Verį– laukiama įvertinimo

Teikėme projektą Erasmus+  kaip partneriai ir jame sudalyvavome (LUDI SAGUNTINI: MIRANDO A EUROPA).

VII. Viešinimas ir reklama

Kaip niekada marga

Bendradarbiavimas su kolegomis fizikais ir dalyvavimas FIDI – Paminklo Amžinai Meilei atidengimas

2018-09-26 – Europos kalbų diena Klasikinėje gimnazijoje „Kada atsirado Europa?“

Lotyniška Užupio konstitucija (praėjusių metų klasikų aukciono lėšos ir mecenatų lėšos. Popiežiaus palaiminta; 2018-10-04 _ Šv. Pranciškaus atlaidai ir lotyniškos Konstitucijos atidengimas: Užupio Respublika, mišios Bernardinuose, procesija, lentos atidengimas ir iškilmės.

Sėkmingai ir kūrybingai administruojama paskyra Facebook‘, nors finansų tam skiriama labai minimaliai (Tomas Riklius). Beje, jos sekėjų skaičius išaugo iki 3, 3 tūkstančių  (nuo ~2,6 tūkstančių) ir padidėjo beveik 20 procentų – 3692 – per porą metų išaugo apie 1000.

VIII. Mecenatai

 1. Praėjusiais metais buvo įsteigtas pereinamasis Viktorijos ir Manto Adomėnų prizas – geriausiam ir aktyviausiam trečiakursiui klasikui. Jis bus įteiktas šiandien. Kandidatą išrinko komisija.
 2. Prieš porą metų Jonas Morkus skyrė 500 Eur studentų kelionėms paremti: šiais metais padalinti likusieji 300 Eur – dviem studentėm parama mokomajai kelionei į Italiją
 3. Paskelbta nauja Jono Morkaus iniciatyva: parama jaunajam vertėjui (jauniesiems vertėjams).