Veiklos ataskaita 2019 m. – Klasikų asociacija

Veiklos ataskaita 2019 m.

KLASIKŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS VEIKLOS ATASKAITA – 2019 m.

Veikianti valdyba išrinkta  Išrinkta visuotiniame asociacijos narių susirinkime 2018 m.  gruodžio 21 d. Tą pačią dieną valdyba išrinko asociacijos pirmininkę. Valdyba ir pirmininkė 2019 m. sausio mėnesį įregistruota Valstybiniame registrų centre. Valdybą sudaro Nijolė Juchnevičienė, Audronė Kučinskienė, Raimonda Brunevičiūtė, Vytautas Ališauskas, Mantas Adomėnas, Vilius Bartninkas, Daiva Vilkelytė, Tomas Riklius, Gabrielė Černiauskaitė. Susirinkimas pritarė taip pat patarėjų klubui (Tomas Šinkūnas – leidyklos „Jonas ir Jokūbas“ direktorius; Viktoras Bachmetjevas – leidyklos „Hybris“ direktorius – patarėjai  ir pagalbininkai leidybos projektų ir leidybos srityse; Orinta Gerikaitė – Klasikų akademijos koordinatorė, Klasikų klubo organizatorė ir fotografė) ir asociacijos įždininko kandidatūrai (Paulius Garbačiauskas). Noriu padėkoti valdybai, patarėjams, įždininkui už pareigingumą ir entuziazmą, o taip pat ypatingą padėką išreikšti mūsų studentams, nuolatiniams savanoriškiems pagalbininkams visuose darbuose, be kurių vargu ar pavyktų nuveikti tai, ką esame suplanavę, ir ypač Vasarei Butkutei.

Tradiciškai visuotiniam susirinkimui jau dvyliktą kartą valdybai pristatant metinę veiklos ataskaitą ypač džiugu pažymėti, kad Klasikų asociacijos narių skaičius nuo pirmojo ataskaitinio susirinkimo, vykusio 2008 m. birželio 27 d., išaugo trigubai, nuveikti darbai tapo ryškiai matomi ir pripažįstami ne tik siaurame scepialistų rate, bet ir visuomenėje.

Nauji kalendoriniai metai prasidėjo ryškiu akcentu – renginių  ciklu, skirtu parodai „Aristotelis iš Akropolio. Antikos mąstytojo skulptūros paroda“. Renginius organizavome kartu su Valdovų rūmais:

  • 2019-01-09 Debatai Platonas prieš Aristotelį (M. Adomėnas, A. Bielskis, A. Jokūbaitis )
  • 2019-01- 22 Paskaita „Aristotelio filosofija: vakar ir šiandien“  (Živilė Pabijutaitė)
  • 2019-02-05 Klasikų klubas Valdovų rūmuose „Filosofijos maištas prieš mokslą: ką pasakytų graikai“ (N. Kardelis)
  • 2019-02-15 d. Diskusija „Aristotelio reikšmė  šiandien“ (M. Adomėnas, V. Ališauskas, V. Bartninkas, T. Aleknienė)

Metai baigiasi taip pat svariai – šiandien bus pristatyta jau 7-toji asociacijos išleista knyga, Cicerono kalbos prieš Verį. Knyga išleista iš laimėto Kultūros tarybos projekto lėšų.

Šiais metais nuosekliau užsiėmėme informacijos apie Klasikų asociacijos išleistas knygas sklaida, ne tik Knygų mugės metu: 2019-01-17 Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje diskutuota apie Klasikų asociacijos išleistas knygas,  2019-02-13 Pasaulinės graikų kalbos dienos proga Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta praėjusiais metais išleista graikų poezijos rinktinė Dovana sidabro eilėraštis.

Praėjusių metų pabaigoje jau tradiciškai buvo pateiktas projektas LMT konkursui Parama akademinėms asociacijoms, finansavimas gautas: iš jo finansuota tarptautinė veikla – dalyvavimas Euroclassica generalinėje asamblėjoje Antwerpene ir Euroclassica narystės mokestis, švietimo ekspertų iš Didžiosios Britanijos  W. Griffiths ir L. Tims vizitas, Thesaurus Linguae Latinaekomisijos narystės mokestis (2018 m. pabaigoje asociacija tapo Thesaurus komisijos nare).

Euroclassica generalinėje asamblėjoje Antwerpene išrinktas naujas prezidentas ir nauja valdyba, kadangi baigėsi visų anksčiau išrinktų narių kadencijos. Pirmininku išrinktas Antwerpeno ir Manchesterio universitetų profesorius Christian Laes. Lietuvos atstovo Euroclassica valdyboje nebelieka, kadangi pagal Euroclassica statutą negalima eiti šių pareigų  daugiau nei dvi kadencijas iš eilės.

2019-02-22 įvyko šeštoji respublikinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada ir Antikos žinių konkursas.  Olimpiados metu vyko mokytojų seminaras, kurį vedė ekspertai iš Didžiosios Britanijos Will Griffiths ir Laila Tims (Hands-up-education): Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dėstymas Jungtinėje karalystėje: dabartinė padėtis, poreikis, valstybės politika; naujausi metodai ir mokomoji medžiaga.

Hands Up Education yra pelno nesiekianti Jungtinės Karalystės organizacija, kurios tikslas – kurti aukštos kokybės mokomąją medžiagą ir dalintis gerosiomis edukacinėmis praktikomis. Pagrindinė organizacijos veikla – lotynų kalbos ir antikinės kultūros populiarinimas mokyklose ir naujų mokymo metodų taikymas praktikoje (daugiau informacijos apie organizaciją: https://hands-up-education.org). Su svečiais susitarta dėl bendradarbiavimo; mokomoji medžiaga verčiama į lietuvių kalbą (verčia Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytoja Agnė Ingelevičienė).

2019-12-27 įvyko metodinis mokytojų seminaras, kuriame mokytojai diskutavo apie naujus lotynų kalbos ir Antikos kultūros dėstymo metodus; nauja mokomoji medžiaga (vadovėlio ir virtualios mokomosios medžiagos vertimas) buvo pristatyta mokytojos A. Ingelevičienės.

2019 metais jau šeštą kartą Lietuvoje organizavome Euroclassica visoje Europoje skelbiamą lotynų kalbos ir Antikos kultūros konkursą ELEX; jau antrus metus jame dalyvauja ne tik pradedantieji, bet ir pažengusieji. Dalyvavo 9 mokyklos, 97 moksleiviai, tarp jų – BRIUSELIO II EUROPOS MOKYKLA (EEB2); turime 25 Vestibulum (pradedančiųjų) ir 7 Ianua  (pažengusiųjų) lygio laureatus. 2014 m. pradėjus Lietuvoje vykdyti šį konkursą, jame dalyvavo 4 mokyklos.

2019 m. suorganizuotos septynios Klasikų klubo viešosios paskaitos; vyko 7-oji Klasikų akademija (rugpjūčio 26–30 d.)  Lietuvos mokyklų 10–12 klasių moksleiviams.

Kovo 22 d. Vilniaus universitete įvyko pasaulinio Homero Iliados skaitymo renginys (organizuotas Klasikų asociacijos drauge su VU biblioteka). Antikos „virusas“ išplito ir į pajūrį. Prie kovo 22 d. Vilniaus universiteto bibiliotekoje vykusių skaitymų prisijungė Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos moksleiviai, surengę Homero skaitymus gimnazijoje. Skaitymuose Vilniuje taip pat dalyvavo virš 40 moksleivių iš Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos bei Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos.

2018 m. pirmą kartą buvo įteiktas pereinamasis Didžiosios amforos prizas – geriausiam ir aktyviausiam trečiakursiui klasikui; geriausia ir aktyviausia buvo pripažinta Gabrielė Černiauskaitė. Kandidatą išrinko prizo teikimo komisija. Šiandien bus paskelbti kiti laimėtojai – Simonas  Baliukonis  ir Lukas  Bieliauskas.

Prieš metus vykusiame visuotiniame suvažiavime buvo kalbama apie naujos – Godfrydo Grodeko stipendijos įsteigimą, stipendijos idėją pristatė pats mecenatas. Per metus patvirtinome stipendijos nuostatus, skelbėme konkursą, sudarėme stipendijos skyrimo komisiją. Šiandien paskelbtas pirmasis stipendiatas – Klasikinės filologijos trečio kurso studentas Volodia Eyot.

 

Klasikų asociacijos pirmininkė Nijolė Juchnevičienė