Veiklos ataskaita 2020–2021 – Klasikų asociacija

Veiklos ataskaita 2020–2021

Veikianti valdyba ir Klasikų asociacijos pirmininkė išrinkta visuotiniame Klasikų asociacijos narių susirinkime 2018 m. gruodžio 21 dieną. Susirinkime taip pat buvo pritarta neformaliam patarėjų (consuli) klubui: patarėjai ir pagalbininkai leidybos projektų srityje. Tai Tomas Šinkūnas – leidyklos Phi knygos direktorius, Viktoras Bachmetjevas – leidyklos Hubris direktorius, Orinta Gerikaitė – Klasikų akademijos  koordinatorė, Klasikų klubo organizatorė, fotografė, Paulius Garbačiauskas – Klasikų asociacijos iždininkas. Valdyba ir pirmininkė 2019 m. sausio mėnesį įregistruota Valstybiniame registrų centre.

Dėl paskelbto karantino Klasikų asociacijos narių visuotinis susirinkimas baigiantis 2020 metams nebuvo sušauktas. Paskutinį kartą buvome susirinkę 2019 m. gruodžio 4 dieną. Įteikėme pirmąjį G. Grodeko stipendijos apdovanojimą, pereinamąjį Didžiosios amforos prizą, pristatėme tris naujas knygas. Karantinas pakeitė mūsų veiklos planus: įprasta tvarka nevyko Klasikų klubas – buvo surengtos tik dvi paskaitos, vasario ir kovo mėnesį, kovo 27 d. neįvyko planuoti pasauliniai Apulėjaus Aukso asilo skaitymai Vilniaus universitete. Bet veikla nenutrūko, manome, kad ji buvo prasminga.

Iš to, ką nuveikėm 2020 metais, ypatingai norėtume išskirti metų pradžioje surengtą paramos rinkimo akciją Šiaurės Italijos, atsidūrusios ypač sunkioje padėtyje pirmosios pandemijos bangos metu, ligoninėms (baigėsi 2020-05-05), organizuotą kartu su Italų kalbotyros ir literatūros katedra. Prie akcijos prisidėjo daugiau nei 110 aukotojų, iš kurių dauguma – fiziniai asmenys. Surinkta iš viso daugiau nei 8000 Eur. Ypatingai padėkoti norėtume Klasikų asociacijos iždininkui Pauliui Garbačiauskui, kuris padėjo organizuoti ir administruoti paramos rinkimą. Surinktos lėšos buvo padalytos trims Šiaurės Italijos regiono ligoninėms: Bergamo Ospedale Papa Giovanni XXIII, Genujos Ospedale Policlinico San Martino ir Pjetra Ligurės Ospedale S. Corona. Asociacijai buvo atsiųstos šių ligoninių atstovų padėkos.

2020 m. gegužės 11 d. nuotoliniu būdu bendradarbiaujant su LR ŠMSM surengta jau aštuntoji nacionalinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada. Tuo pat metu įvyko tryliktasis Antikos žinių konkursas. Šių renginių metu vyko tradicinis Klasikų asociacijos rengiamas mokytojų seminaras.

Buvo pateikta paraiška LMT siekiant gauti finansinę paramą asociacijos veiklai vykdyti. Kadangi valdybos nariai – Lietuvos atstovai Euroclassica generalinėje asamblėjoje ketino vykti į kasmetinį Euroclassica šalių atstovų susirinkimą Kroatijoje, taip pat ketinta siųsti Lietuvos atstovą į Thesaurus komisijos posėdį, bet, kaip žinia, gyvi susitikimai buvo atšaukti, iš gautos 1300 Eur paramos buvo panaudota tik 450 Eur (metiniai Thesaurus komisijos ir Euroclassica narystės mokesčiai), likusią paramos dalį (850 Eur) teko grąžinti.

Rugpjūčio 24–28 d. gyvai vyko jau aštuntoji kasmetinė Klasikų akademija. Dalyviai išklausė intensyvų paskaitų ir seminarų kursą, kurio kiekvienos dienos programą sudarė įvadinė paskaita ir du seminarai, skirti gilesniam antikinių tekstų supratimui. Už Klasikų akademijos organizavimą dėkojame Tomui Rikliui, Orintai Gerikaitei ir Vasarei Butkutei.

Net ir karantino metu tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio partneriais vyko: nuotoliniu būdu dalyvauta Thesauruskomisijos kasmetiniame šalių atstovų susirinkime, Euroclassica generalinėje asamblėjoje.

Nuo 2014 m. Lietuvoje kasmet kartu su kitomis Europos šalimis organizuojame visos Europos moksleivių lotynų kalbos ir Antikos kultūros žinių konkursą ELEX Vestibulum, nuo 2019 m. ir ELEX Ianua. 2020 m. iš viso ELEX konkurse dalyvavo 330 Lietuvos moksleivių, gauti 129 apdovanojimai: 102 bronzos, 25 sidabro, 2 aukso.

Už asociacijos veiklos viešinimą ir Antikos kultūros populiarinimą Facebook paskyroje, taip pat už asociacijos tinklalapio tvarkymą bei jo dizaino kūrimą dėkojame Tomui Rikliui.

 

Klasikų asociacijos valdybos veikla 2021 metais

2021 metų pradžia taip pat sutapo su reikšmingu kultūros įvykiu: vasario 9-ąją, Pasaulinę graikų kalbos dieną, Lietuvoje prasidėjo Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos paskelbti Graikų literatūros metai. Graikijos literatūrai šiemet dėmesys skiriamas neatsitiktinai: 2021 m. Graikija ir kitos pasaulio šalys kartu su ja mini 200-ąsias graikų nepriklausomybės kovų pradžios metines, o Lietuvoje prieš 100 metų, 1921 m., buvo išleista Jeronimo Ralio pirmą kartą į lietuvių kalbą išversta Homero Odisėja. Asociacija buvo LLVS partnerė organizuojant Graikų literatūros metų veiklas ir kai kurių veiklų finansinė rėmėja. Bendradarbiauta ne tik su LLVS, bet ir su Lietuvos graikų draugija Patrida, su leidykla Gelmės (pasirašyta sutartis paremti graikų prozos rinktinės leidimą 500 Eur). Finansinę paramą šiai veiklai skyrė ir Graikijos ambasada Lietuvoje bei Graikijos respublikos institucijos. Esame labai dėkingi asociacijos narei Kristinai Svarevičiūtei už didžiulį darbą organizuojant Graikų literatūros metų renginius. Graikijos respublikos ambasadorius Lietuvoje ponas Dimitrios Xenitelis 2021 kovo 26 d. Klasikų asociacijai atsiuntė oficialią padėką už bendradarbiavimą organizuojant Graikų literatūros metus ir palinkėjo sėkmės mūsų prasmingame darbe.

2021 kovo 5 dieną nuotoliniu būdu įvyko devintoji nacionalinė Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada ir keturioliktasis Antikos žinių konkursas. Taip pat įvyko tradicinis mokytojų seminaras. Olimpiadą ir konkursą prizais parėmė leidykla Hubris. Jau dveji metai esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį su leidykla Phi knygos (anksčiau – Jonas ir Jokūbas).

Rugpjūčio 23–25 dienomis vyko devintoji Klasikų akademija. Jos dalyviai svarstė, kuo skiriasi monarchija ir tironija, ką apie išmintį kalbėjo senovės graikai ir romėnai, ką Antikoje reiškė meilė.

Šiais metais nominavome antrąją G. Grodeko stipendijos laimėtoją – Klasikinių studijų pirmo kurso magistrantę Vaivą Vasiliauskaitę. Didžiosios amforos pereinamasis prizas įteiktas Klasikinės filologijos trečio kurso studentui Silvestrui Buiko.

Pateikta  paraiška LMT finansinei paramai  asociacijos veiklai. Gauta parama – 926 Eur (narystės Thesaurus komisijoje ir Euroclassica mokesčiai, išlaidos serverio nuomai ir asociacijos veiklos viešinimas internete).

Trys asociacijos nariai rugpjūčio 27–30 d. dalyvavo Euroclassica generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Splite (Kroatija) ir Mostare (Bosnija ir Herzegovina). Į Euroclassica buvo priimti nauji nariai ir dabar į ją įeina 32 šalių asociacijos.

2021 metų liepos 8–9 d. vyko pasaulinės Thesaurus komisijos konferencija. Klasikų asociacija yra šio projekto vienas tarptautinių partnerių, jai atstovavo Ramunė Markevičiūtė, šiuo metu Berlyno Laisvojo universiteto doktorantė. Klasikų asociacijai svarbus aspektas – aptarta galimybė Lietuvos atstovams atlikti mokslinę stažuotę komisijoje, taip pat studentų dalyvavimas Thesaurus vasaros stovykloje bei jų finansavimas.

Klasikų asociacija taip pat finansiškai parėmė tarptautinės  konferencijos Colloquium Balticum XVIII Vilnense: Vyrą pašlovinki, mūza: Homero kūrybos recepcija ir vertimo tradicija pasaulinėje kultūroje. Konferencijoje, kuri vyko lapkričio 11–13 dienomis, paminėta 100 metų lietuviško Odisėjos vertimo sukaktis.

Pirmąjį šių metų pusmetį įvestas karantinas apribojo mūsų veiklas, bet nuo rugsėjo vėl pradėti rengti Klasikų klubo renginiai. Per keturis šio rudens semestro mėnesius įvyko trys viešos paskaitos (rugsėjo 27 d., spalio 18 d. ir gruodžio 17 d.).

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ GO Vilnius, siekiant bendradarbiauti stiprinant piliečių istorinę bei pilietinę savimonę, aktualizuoti Vilniaus paveldo svarbą, suteikti postūmių ateičiai.

Asociacijos veikla viešinta Facebook paskyroje ir žiniasklaidoje, atnaujinta asociacijos svetainė. Manome, kad mūsų veikla prisideda prie įstojusiųjų į Klasikines studijas studentų skaičiaus didėjimo. Šių metų priėmimo rezultatas – 18 pirmakursių BA studentų, 12 pirmakursių MA studentų.

2021 m. gruodžio 17 dieną įvyko visuotinis Klasikų asociacijos narių susirinkimas. Jame pritarta Klasikų asociacijos valdybos veiklos 2020–2021 metais ataskaitai, finasinei ataskaitai. Pasibaigus veikiančios valdybos kadencijai išrinkta nauja valdyba:  Nijolė Juchnevičienė (pirmininkė), Audronė Kučinskienė, Raimonda Brunevičiūtė, Vytautas Ališauskas, Mantas Adomėnas, Vilius Bartninkas, Tomas Riklius, Orinta Gerikaitė, Justinas Daugmaudis. Vietoj Orintos Gerikaitės į patarėjų klubą išrinkta Vasarė Butkutė – Klasikų akademijos koordinatorė, Klasikų klubo organizatorė.