Veiklos ataskaita 2022 m. – Klasikų asociacija

Veiklos ataskaita 2022 m.

2021 m. gruodžio 17 d. buvo išrinkta nauja valdyba: Nijolė Juchnevičienė, Audronė Kučinskienė, Raimonda Brunevičiūtė, Vytautas Ališauskas, Mantas Adomėnas, Vilius Bartninkas, Tomas Riklius, Orinta Gerikaitė, Justinas Daugmaudis. Taip pat turime senatorių  klubą: Tomas Šinkūnas – leidyklos Phi knygos direktorius, Viktoras Bachmetjevas – leidyklos Hubris direktorius, Vasarė Butkutė – Klasikų akademijos koordinatorė, Klasikų klubo organizatorė, Paulius Garbačiauskas – Klasikų asociacijos iždininkas. Nauja valdyba užregistruota Registrų centre, taip pat Registrų centrui pateiktos veiklos ir finansinės ataskaitos už 3 metus, metinė finansinė ataskaita VMI.

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais: dalyvauta pasaulinės Thesaurus linguae Latinae komisijos veikloje – Klasikų asociacija yra viena iš rėmėjų (Miunchenas, Bavarijos mokslų ir menų akademija: monumentalus lotynų kalbos žodynas, pradėtas rengti XIX a. pabaigoje, tikimasi užbaigti apie 2050 m.).

2 asociacijos atstovai dalyvavo Euroclassica generalinėje asamblėjoje Nikosijoje (rugpjūčio 26–29 d.), kurioje buvo diskutuojama apie klasikinių kalbų ir klasikinių disciplinų dėstymo vidurinėse ir aukštosiose mokyklose inovatyvią metodiką; jos metu atnaujinome kontaktus su profesore Edith Hall.

Nuo 2014 m. Lietuvoje kasmet rengiame  Euroclassica  organizuojamą Europos mokyklose lotynų kalbos ir Antikos kultūros konkursą ELEX Vestibulum, nuo 2019 m. ir ELEX Ianua. Šiemet konkursas vyko gruodžio 9 d., dalyvavo 8 mokyklos, 349 moksleiviai. 3 laimėjo aukso apdovanojimą, 3 – sidabro, 21 – bronzos.

Finansavimą tarptautinei veiklai gavome pateikę projektą LMT (beveik 4000 Eur). Buvome suplanavę Cambridge‘o profesoriaus Gabor Betegh vizitą ir viešas paskaitas Lietuvoje. Apgailestaujame, kad liga sutrukdė profesoriui atvykti. Tikimės, kad kitais metais pavyks suorganizuoti ką nors nemažiau įdomaus.

Tampame vis labiau tarptautiški – tai matyti ir i6 Klasikų klubo, kurį po karantino pertraukos vėl rengiame nuo 2021 m. rugsėjo, lektorių sąraše: paskaitas skaitė kolegos iš Berlyno Laisvojo, Kembridžo ir Oksfordo universitetų. Nuo šių metų rugsėjo suorganizavome 4 klubo renginius:

  • 2022-09-22 dr. Aistė Kiltinavičiūtė Moterys Dantės „Dieviškoje komedijoje“
  • 2022-10-20 prof. dr. Rimvydas Petrauskas Paskutinė riterių stotelė? Riterių kultūros formos Lietuvoje XIV–XV a.
  • 2022-12-01 dr. Mantas Adomėnas Aristotelis Vakarų Berlyne: apie padalintus miestus
  • 2022-12-16 Matas Keršys Horacijus – poetas ir filosofas. Filosofija kaip atsakas į žmogiškosios būties puolimą

Kasmet rengiame vasaros kursus apie Antikos kultūrą moksleiviams – Klasikų akademiją, kuri įtraukta į VU MVG programą;  šiemet ji šventė kuklų jubiliejų – surengta jau dešimtą kartą ir pagal atnaujintą intensyvią programą vyko rugpjūčio 29–31 d.

Didžiuojamės prisidėję (kad ir menkai) prie II-osios Klasikinės filologijos studentų mokslinės konferencijos, skirtos Homerinių himnų analizei (įvyko 2022 m. balandžio 30 d.).

Toliau bendradarbiaujame su mokyklomis: surengėme Lietuvos moksleivių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadą, nesimokantiems lotynų kalbos – Antikos žinių konkursą; tradiciškai surengtas kvalifikacijos kėlimo seminaras lotynų kalbos ir Antikos kultūros mokytojams  (2022 m. kovo 10 d.). Jame pristatytas vykdomas Antikinės retorikos šaltinių projektas, antikinė retorinė praktika ir jos recepcija – koks buvo kalbos idealas Antikoje ir kaip yra šiais laikais; pristatyta jėzuitų pedagogikos istorinė perspektyva. Seminaro programa:

  • Dr. Audronė Kučinskienė Projektas Antikinės retorikos šaltiniai: tikslai ir iššūkiai.
  • Dr. Audrius Valotka Kalbos idealas Antikoje ir šiandien.
  • Dr. Liudas Jovaiša Jėzuitų pedagogika: istorinė perspektyva.
  • Dokt. Mantas Tamošaitis Politinė kalba, politinis kalbėjimas: Periklio pamokos, Georgo Orwello pastabos.

Bendradarbiaujame su partneriais: su VŠĮ Go Vilnius, su leidyklomis, tačiau kasmet sugalvojame ką nors naujo, ir būtent studentų dėka (į studentų skaičių įtraukiu ir doktorantus). Šiemet pradėjome bendradarbiavimą su LRT ir įvykdėme labai įdomų projektą – Antikos žinių viktoriną. Buvo kviečiami dalyvauti visi besidomintys Antikos kultūra ar tiesiog norintys pasitikrinti savo žinias. Viktorina vyko lapkričio 24 d. internetiniu adresu www.antikosviktorina.lrt.lt.