Viliaus Bartninko monografija Cambridge Classical Studies serijoje – Klasikų asociacija

Viliaus Bartninko monografija Cambridge Classical Studies serijoje

Asociacijos valdybos nario dr. Viliaus Bartninko monografija Traditional and Cosmic Gods in Later Plato and the Early Academy [Tradiciniai ir kosminiai dievai vėlyvuosiuose Platono darbuose ir ankstyvojoje Akademijoje] išleista Cambridge Classical Studies serijoje.

Ši knyga, nagrinėdama ginčytiną skirtumą tarp tradicinių ir kosminių dievų, naujai nušviečia Platono kosmologiją, susijusią su graikų religija. Atidus vėlyvųjų Platono dialogų skaitymas rodo, kad dvi dievų šeimos nuolat naudojamos siekiant organizuoti ir struktūruoti Platono pasakojimus apie visatos, žmonijos ir jos socialinių institucijų kilmę bei nušviesti moralinius ir politinius filosofinių utopijų idealus. Vilius Bartninkas teigia, kad dviejų rūšių dievų buvimas Platono mąstyme sukuria dinamišką ir kartu produktyvią įtampą, kurią išsprendžia tik vėlesni jo mokinių darbai. Taigi knyga baigiama nagrinėjant, kaip vėlyvųjų Platono dialogų kosmologinės ir religinės idėjos atgimė ankstyvojoje Akademijoje ir kaip ten užgimusios diskusijos galiausiai lėmė šio teologinio skirtumo žlugimą.

The Cambridge Classical Studies serija siekiama didinti Kembridže atliekamų klasikinių tyrimų sklaidą, leidžiant monografijas klasikinėmis temomis, kurias parašė neseniai Kembridže stažavęsi, studijavę arba dirbantys mokslininkai. Serijos redaktoriai yra profesoriai James Clackson, Mary Beard, Gábor Betegh, Richard Hunter, Martin Millett, Stephen Oakley, Robin Osborne ir Tim Whitmarsh.

Knyga yra prieinama viešai nemokamai prieinama https://doi.org/10.1017/9781009322638. Greitu metu knyga autoriaus bus pristatyta Lietuvoje viešame pristatyme ir paskaitose.