Visuotiniam suvažiavimui 2019 pasibaigus – Klasikų asociacija