Visuotinis Asociacijos narių suvažiavimas 2022 – Klasikų asociacija

Visuotinis Asociacijos narių suvažiavimas 2022

Visus Klasikų asociacijos narius kviečiame į Visuotinį Asociacijos narių suvažiavimą, kuris vyks gruodžio 16 d. Umiastovskių rūmuose (Trakų g. 2, Vilnius).

Suvažiavimo programa:

  • 17.30–18.00 – registracija.
  • 18.00–18.15 – trumpas pasveikinimas.
  • 18.15–19.15 – Klasikų klubas su Matu Keršiu: Horacijus – poetas ir filosofas. Filosofija kaip atsakas į žmogiškosios būties puolimą.
  • 19.15–19.30 – naujų lietuviškų su Antika susijusių knygų, išleistų 2022 m. pristatymas.
  • 19.30–19.50 – metinės Asociacijos veiklos ir finansinės ataskaitos pristatymas.
  • 19.50–20.00 – Didžiosios Amforos prizo teikimas.
  • 20.00–… Symposium festum.

NB! Primename, kad metinį nario mokestį galima pervesti į Klasikų asociacijos sąskaitą. Metinis nario mokestis – 20€, studentams – 10€.