Filipas Nerijus Golianskis – Kai kas apie disertaciją „Apie angelus“ – Klasikų asociacija

Šiame darbe pristatomas niekur nepublikuotas Filipo Nerijaus Golianskio rankraštis – nežinomo autoriaus disertacijos „Apie angelus“ recenzija, parašyta 1815 m. Rankraštis priklauso privačiai Rūtos ir Rimvydo Baranauskų kolekcijai. Tai ploname sąsiuvinyje surašytas tekstas, kurį sudaro dvylika puslapių.

Filipas Nerijus Golianskis (1753–1824 m.) gimė Krokuvos vaivadijoje, mokėsi Podolineco pijorų kolegijoje; tapęs pijoru, jis dėstė retoriką Varšuvos pijorų kilmingųjų kolegijoje ir kitose kolegijose, paskui – 1787 m., įsikūrė Vilniuje. Dar prieš pradėdamas dėstyti Vilniaus vyriausioje mokykloje, Golianskis buvo išgarsėjęs net kelių leidimų sulaukusiu traktatu „Apie iškalbą ir poeziją“. Šis veikalas – pirmasis retorikos traktatas lenkų kalba, kuriame „susisteminti ir suformuluoti lenkų klasicizmo teoriniai principai“, tapo mokomąja retorikos ir poetikos knyga Lietuvos mokyklose. 1803 m. Golianskis pradėjo dėstyti Vilniaus imperatoriškame universitete ir dėstė Moralinių ir politinių mokslų fakultete Šventąjį Raštą (1803–1814 m.), paskui ten pat homiletiką, arba bažnytinę iškalbą (wymowa kościelna, homiletyka, 1805–1810 m.), paskui Literatūros ir Laisvųjų menų fakultete toliau homiletiką, iki 1813–1814 akademinių metų. Tuo pat metu jis nuo 1808 m. aktyviai veikė Vyriausioje dvasinėje seminarijoje, kur ėjo klierikų prefekto pareigas.

  • Tekstą parengė, vertė ir komentavo Volodya Eyot
  • Leidinį maketavo Tomas Riklius